Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Rytro przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 22 września 2013 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Wójt Gminy Rytro Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Władysława Wnętrzaka Wójta Gminy Rytro przed upływem kadencji? 1 897 1 139
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Wójt Gminy Rytro Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Władysława Wnętrzaka Wójta Gminy Rytro przed upływem kadencji? 2 981 348 348 11,67% 346 99,43% 335 96,82%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Gimnazjum Publiczne, Rytro 99, 33-343 Rytro Powszechny Tak Tak 1 603 222 222 13,85% 221 99,55% 213 96,38%
2 Gimnazjum Publiczne, Rytro 99, 33-343 Rytro Powszechny Tak Nie 1 378 126 126 9,14% 125 99,21% 122 97,60%
Podsumowanie 2 981 348 348 11,67% 346 99,43% 335 96,82%