Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Gryfic przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 8 września 2013 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Burmistrz Gryfic Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Burmistrza Gminy Gryfice Andrzeja Szczygła przed upływem kadencji 7 565 4 539
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Burmistrz Gryfic Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Burmistrza Gminy Gryfice Andrzeja Szczygła przed upływem kadencji 19 198 1 584 1 571 8,18% 1 514 96,37% 1 364 90,09%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Spółdzielnia Mieszkaniowa Nad Regą, ul. Jana Dąbskiego 48, 72-300 Gryfice Powszechny Nie Nie 1 965 137 137 6,97% 136 99,27% 128 94,12%
2 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Rodziewiczówny 6, 72-300 Gryfice Powszechny Tak Tak 2 088 176 176 8,43% 173 98,30% 154 89,02%
3 Szkoła Podstawowa, Górzyca, 72-300 Gryfice Powszechny Nie Nie 689 62 62 9,00% 61 98,39% 59 96,72%
4 Gimnazjum nr 2, ul. 3 Maja 8, 72-300 Gryfice Powszechny Nie Nie 2 476 219 219 8,84% 204 93,15% 180 88,24%
5 Gryficki Dom Kultury, ul. Niepodległości 53, 72-300 Gryfice Powszechny Nie Nie 1 037 77 77 7,43% 76 98,70% 68 89,47%
6 Przedszkole - szkoła, Trzygłów, 72-300 Gryfice Powszechny Tak Nie 1 246 106 102 8,19% 101 99,02% 80 79,21%
7 Świetlica, Świeszewo, 72-300 Gryfice Powszechny Nie Nie 781 27 27 3,46% 27 100,00% 26 96,30%
8 Budynek SP nr 3 w Gryficach, ul. Rodziewiczówny 2, 72-300 Gryfice Powszechny Tak Nie 1 733 147 147 8,48% 137 93,20% 128 93,43%
9 Gimnazjum nr 1 w Gryficach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 72-300 Gryfice Powszechny Nie Nie 2 040 162 162 7,94% 157 96,91% 136 86,62%
10 Szkoła Podstawowa, Prusinowo, 72-300 Gryfice Powszechny Nie Nie 971 88 88 9,06% 87 98,86% 81 93,10%
11 Dom Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 35, 72-300 Gryfice Powszechny Tak Nie 1 216 113 105 8,63% 105 100,00% 98 93,33%
12 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Sienkiewicza 10a, 72-300 Gryfice Powszechny Nie Nie 2 371 240 239 10,08% 222 92,89% 204 91,89%
13 Świetlica, Rybokarty, 72-300 Gryfice Powszechny Nie Nie 585 30 30 5,13% 28 93,33% 22 78,57%
Podsumowanie 19 198 1 584 1 571 8,18% 1 514 96,37% 1 364 90,09%