Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Nowym Stawie oraz Burmistrza Miasta Nowy Staw przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 8 września 2013 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Burmistrz Miasta Nowy Staw Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Jerzego SZAŁACHA Burmistrza Miasta Nowy Staw przed upływem kadencji? 3 103 1 862
Rada Miejska w Nowym Stawie Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miejskiej w Nowym Stawie przed upływem kadencji? 3 102 1 862
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Burmistrz Miasta Nowy Staw Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Jerzego SZAŁACHA Burmistrza Miasta Nowy Staw przed upływem kadencji? 6 092 855 855 14,03% 829 96,96% 748 90,23%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Urząd Miejski, ul. Generała Józefa Bema 1/ 1, 82-230 Nowy Staw Powszechny Nie Tak 2 036 311 311 15,28% 298 95,82% 265 88,93%
2 Nowostawski Ośrodek Kultury w Nowym Stawie, ul. Jana Pawła II 2, 82-230 Nowy Staw Powszechny Tak Nie 1 136 103 103 9,07% 101 98,06% 90 89,11%
3 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Gdańska 53, 82-230 Nowy Staw Powszechny Tak Nie 1 883 259 259 13,75% 253 97,68% 228 90,12%
4 Nowostawski Ośrodek Kultury-Świetlica w Lipince, Lipinka 16a, 82-230 Nowy Staw Powszechny Nie Nie 1 037 182 182 17,55% 177 97,25% 165 93,22%
Podsumowanie 6 092 855 855 14,03% 829 96,96% 748 90,23%
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Rada Miejska w Nowym Stawie Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miejskiej w Nowym Stawie przed upływem kadencji? 6 092 855 855 14,03% 827 96,73% 722 87,30%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Urząd Miejski, ul. Generała Józefa Bema 1/ 1, 82-230 Nowy Staw Powszechny Nie Tak 2 036 311 311 15,28% 297 95,50% 248 83,50%
2 Nowostawski Ośrodek Kultury w Nowym Stawie, ul. Jana Pawła II 2, 82-230 Nowy Staw Powszechny Tak Nie 1 136 103 103 9,07% 100 97,09% 89 89,00%
3 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Gdańska 53, 82-230 Nowy Staw Powszechny Tak Nie 1 883 259 259 13,75% 253 97,68% 225 88,93%
4 Nowostawski Ośrodek Kultury-Świetlica w Lipince, Lipinka 16a, 82-230 Nowy Staw Powszechny Nie Nie 1 037 182 182 17,55% 177 97,25% 160 90,40%
Podsumowanie 6 092 855 855 14,03% 827 96,73% 722 87,30%