Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Nidzicy i Rady Miejskiej w Nidzicy przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 25 sierpnia 2013 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Burmistrz Nidzicy Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Dariusza SZYPULSKIEGO Burmistrza Nidzicy przed upływem kadencji? 8 971 5 383
Rada Miejska w Nidzicy Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miejskiej w Nidzicy przed upływem kadencji? 8 970 5 382
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Burmistrz Nidzicy Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Dariusza SZYPULSKIEGO Burmistrza Nidzicy przed upływem kadencji? 17 313 2 218 2 217 12,81% 2 149 96,93% 1 958 91,11%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Zespół Szkół Nr 2, ul. Barke 5, 13-100 Nidzica Powszechny Tak Tak 2 175 327 327 15,03% 316 96,64% 296 93,67%
2 Zespół Szkół Nr 1, ul. Kopernika 1, 13-100 Nidzica Powszechny Nie Nie 1 715 263 263 15,34% 257 97,72% 243 94,55%
3 Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, ul. Władysława Jagiełły 3, 13-100 Nidzica Powszechny Nie Nie 1 047 120 120 11,46% 120 100,00% 110 91,67%
4 Zespół Szkół Nr 3, ul. 1 Maja 42, 13-100 Nidzica Powszechny Nie Nie 2 388 368 368 15,41% 360 97,83% 319 88,61%
5 Przedszkole Nr 4, ul. Krzywa 7, 13-100 Nidzica Powszechny Nie Nie 1 249 152 152 12,17% 150 98,68% 138 92,00%
6 Przedszkole Nr 2, ul. 1 Maja 36, 13-100 Nidzica Powszechny Nie Nie 1 619 203 203 12,54% 200 98,52% 176 88,00%
7 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Władysława Jagiełły 1, 13-100 Nidzica Powszechny Nie Nie 1 569 198 198 12,62% 190 95,96% 170 89,47%
8 Szkoła Podstawowa, Łyna 26, 13-100 Nidzica Powszechny Nie Nie 1 239 76 75 6,05% 73 97,33% 62 84,93%
9 Świetlica Wiejska, Jabłonka 22A, 13-100 Nidzica Powszechny Nie Nie 281 49 49 17,44% 48 97,96% 45 93,75%
10 Szkoła Podstawowa, Napiwoda 25A, 13-100 Nidzica Powszechny Tak Nie 854 101 101 11,83% 99 98,02% 90 90,91%
11 Świetlica Wiejska, Kanigowo 18, 13-100 Nidzica Powszechny Tak Nie 634 75 75 11,83% 74 98,67% 64 86,49%
12 Świetlica Wiejska, Grzegórzki 25/ 1, 13-100 Nidzica Powszechny Nie Nie 436 74 74 16,97% 65 87,84% 60 92,31%
13 Świetlica Wiejska, Załuski 11/ 5, 13-100 Nidzica Powszechny Nie Nie 722 62 62 8,59% 55 88,71% 48 87,27%
14 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica Powszechny Nie Nie 1 347 145 145 10,76% 137 94,48% 132 96,35%
15 Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy (I piętro, przeszklona poczekalnia Poradni K), ul. Mickiewicza 23, 13-100 Nidzica Szpital Nie Nie 38 5 5 13,16% 5 100,00% 5 100,00%
Podsumowanie 17 313 2 218 2 217 12,81% 2 149 96,93% 1 958 91,11%
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Rada Miejska w Nidzicy Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miejskiej w Nidzicy przed upływem kadencji? 17 313 2 220 2 220 12,82% 2 149 96,80% 2 035 94,70%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Zespół Szkół Nr 2, ul. Barke 5, 13-100 Nidzica Powszechny Tak Tak 2 175 327 327 15,03% 323 98,78% 309 95,67%
2 Zespół Szkół Nr 1, ul. Kopernika 1, 13-100 Nidzica Powszechny Nie Nie 1 715 263 263 15,34% 256 97,34% 249 97,27%
3 Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, ul. Władysława Jagiełły 3, 13-100 Nidzica Powszechny Nie Nie 1 047 120 120 11,46% 120 100,00% 111 92,50%
4 Zespół Szkół Nr 3, ul. 1 Maja 42, 13-100 Nidzica Powszechny Nie Nie 2 388 368 368 15,41% 361 98,10% 340 94,18%
5 Przedszkole Nr 4, ul. Krzywa 7, 13-100 Nidzica Powszechny Nie Nie 1 249 152 152 12,17% 150 98,68% 128 85,33%
6 Przedszkole Nr 2, ul. 1 Maja 36, 13-100 Nidzica Powszechny Nie Nie 1 619 203 203 12,54% 197 97,04% 190 96,45%
7 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Władysława Jagiełły 1, 13-100 Nidzica Powszechny Nie Nie 1 569 197 197 12,56% 189 95,94% 184 97,35%
8 Szkoła Podstawowa, Łyna 26, 13-100 Nidzica Powszechny Nie Nie 1 239 78 78 6,30% 73 93,59% 69 94,52%
9 Świetlica Wiejska, Jabłonka 22A, 13-100 Nidzica Powszechny Nie Nie 281 49 49 17,44% 47 95,92% 45 95,74%
10 Szkoła Podstawowa, Napiwoda 25A, 13-100 Nidzica Powszechny Tak Nie 854 101 101 11,83% 98 97,03% 91 92,86%
11 Świetlica Wiejska, Kanigowo 18, 13-100 Nidzica Powszechny Tak Nie 634 75 75 11,83% 71 94,67% 65 91,55%
12 Świetlica Wiejska, Grzegórzki 25/ 1, 13-100 Nidzica Powszechny Nie Nie 436 74 74 16,97% 65 87,84% 60 92,31%
13 Świetlica Wiejska, Załuski 11/ 5, 13-100 Nidzica Powszechny Nie Nie 722 62 62 8,59% 55 88,71% 51 92,73%
14 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica Powszechny Nie Nie 1 347 146 146 10,84% 139 95,21% 138 99,28%
15 Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy (I piętro, przeszklona poczekalnia Poradni K), ul. Mickiewicza 23, 13-100 Nidzica Szpital Nie Nie 38 5 5 13,16% 5 100,00% 5 100,00%
Podsumowanie 17 313 2 220 2 220 12,82% 2 149 96,80% 2 035 94,70%