Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Gminy Brody przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 18 sierpnia 2013 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Rada Gminy Brody Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Gminy Brody przed upływem kadencji? 1 416 850
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Rada Gminy Brody Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Gminy Brody przed upływem kadencji? 2 775 701 701 25,26% 672 95,86% 622 92,56%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Urząd Gminy Brody, Rynek 2, 68-343 Brody Powszechny Tak Tak 1 758 500 500 28,44% 473 94,60% 442 93,45%
2 Filia Gminnej Biblioteki Publicznej, Biecz 82, 68-343 Brody Powszechny Nie Nie 1 017 201 201 19,76% 199 99,00% 180 90,45%
Podsumowanie 2 775 701 701 25,26% 672 95,86% 622 92,56%