Okręg wyborczy nr 6
Granice: Dębczyno, Rogowo
Status: brak list