Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Goniądza przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 23 czerwca 2013 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Burmistrz Goniądza Czy jesteś za odwołaniem Tadeusza Kulikowskiego Burmistrza Goniądza przed upływem kadencji? 2 357 1 415
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Burmistrz Goniądza Czy jesteś za odwołaniem Tadeusza Kulikowskiego Burmistrza Goniądza przed upływem kadencji? 3 941 1 284 1 280 32,48% 1 237 96,64% 1 173 94,83%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu, ul. Stary Rynek 23, 19-110 Goniądz Powszechny Nie Nie 1 725 646 643 37,28% 618 96,11% 594 96,12%
2 Szkoła Podstawowa, Downary 52, 19-110 Goniądz Powszechny Nie Nie 688 103 102 14,83% 100 98,04% 98 98,00%
3 Szkoła Podstawowa, Klewianka 114, 19-110 Goniądz Powszechny Nie Nie 654 197 197 30,12% 188 95,43% 170 90,43%
4 Remiza, Osowiec 59A, 19-110 Goniądz Powszechny Nie Nie 401 195 195 48,63% 190 97,44% 174 91,58%
5 Szkoła Podstawowa, Wroceń 86, 19-110 Goniądz Powszechny Tak Nie 473 143 143 30,23% 141 98,60% 137 97,16%
Podsumowanie 3 941 1 284 1 280 32,48% 1 237 96,64% 1 173 94,83%