Referendum gminne w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Zawiercie przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 16 czerwca 2013 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Prezydent Miasta Zawiercie Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Ryszarda Macha Prezydenta Miasta Zawiercie przed upływem kadencji? 15 522 9 314
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Prezydent Miasta Zawiercie Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Ryszarda Macha Prezydenta Miasta Zawiercie przed upływem kadencji? 42 870 3 811 3 811 8,89% 3 743 98,22% 3 372 90,09%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Olendry 10, 42-400 Zawiercie, Blanowice Powszechny Nie Nie 1 097 121 121 11,03% 119 98,35% 109 91,60%
2 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Wierzbowa 4, 42-400 Zawiercie Powszechny Nie Nie 872 62 62 7,11% 60 96,77% 53 88,33%
3 Przedszkole Nr 8, ul. Wierzbowa 8, 42-400 Zawiercie Powszechny Nie Nie 2 175 179 179 8,23% 177 98,88% 167 94,35%
4 Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Oświatowa 55, 42-400 Zawiercie Powszechny Tak Nie 1 921 255 255 13,27% 254 99,61% 235 92,52%
5 Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Zarzecze 2, 42-400 Zawiercie Powszechny Nie Nie 1 303 75 75 5,76% 72 96,00% 68 94,44%
6 Gimnazjum Nr 1, ul. 11 Listopada 22, 42-400 Zawiercie Powszechny Nie Nie 852 84 84 9,86% 83 98,81% 64 77,11%
7 Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Piłsudskiego 117, 42-400 Zawiercie Powszechny Nie Nie 1 442 122 122 8,46% 121 99,18% 109 90,08%
8 Zespół Szkół Gimnazjum Nr 6 i Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Filaretów 9, 42-400 Zawiercie Powszechny Nie Nie 2 124 155 155 7,30% 154 99,35% 143 92,86%
9 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Poległych 27, 42-400 Zawiercie, Bzów Powszechny Nie Nie 776 212 212 27,32% 195 91,98% 182 93,33%
10 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Fredry 1, 42-400 Zawiercie, Żerkowice Powszechny Nie Nie 1 050 46 46 4,38% 46 100,00% 41 89,13%
11 Gimnazjum Nr 3, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 16, 42-400 Zawiercie Powszechny Tak Nie 1 346 116 116 8,62% 113 97,41% 97 85,84%
12 Klub Relaks Spółdzielni Mieszkaniowej "Zawiercie", ul. Spacerowa 4, 42-400 Zawiercie Powszechny Nie Nie 1 482 125 125 8,43% 125 100,00% 110 88,00%
13 II Liceum Ogólnokształcące, ul. Daszyńskiego 2, 42-400 Zawiercie Powszechny Nie Nie 765 62 62 8,10% 62 100,00% 54 87,10%
14 Gimnazjum nr 3, ul. Marii Skłodowskiej Curie 16, 42-400 Zawiercie Powszechny Tak Nie 1 347 127 127 9,43% 126 99,21% 104 82,54%
15 Przedszkole Nr 1, ul. Paderewskiego 57, 42-400 Zawiercie Powszechny Nie Nie 1 637 119 119 7,27% 119 100,00% 106 89,08%
16 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Paderewskiego 49, 42-400 Zawiercie Powszechny Tak Nie 881 84 84 9,53% 82 97,62% 77 93,90%
17 Zespół Szkół im.Hugona Kołłątaja, ul. Miodowa 1, 42-400 Zawiercie Powszechny Nie Nie 1 739 152 152 8,74% 149 98,03% 134 89,93%
18 Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Żabia 19b, 42-400 Zawiercie Powszechny Nie Nie 654 119 119 18,20% 119 100,00% 112 94,12%
19 Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 48, 42-400 Zawiercie Powszechny Nie Nie 756 70 70 9,26% 69 98,57% 65 94,20%
21 Szkoła Podstawowa nr 4, ul.Powstańców Śląskich 18, 42-400 Zawiercie Powszechny Nie Nie 1 861 174 174 9,35% 171 98,28% 160 93,57%
22 Gimnazjum Nr 2, ul. Niedziałkowskiego 21, 42-400 Zawiercie Powszechny Nie Nie 1 193 84 84 7,04% 82 97,62% 69 84,15%
23 Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Moniuszki 10, 42-400 Zawiercie Powszechny Tak Tak 760 44 44 5,79% 41 93,18% 36 87,80%
24 Przedszkole Nr 5, ul. Moniuszki 9, 42-400 Zawiercie Powszechny Tak Nie 1 006 75 75 7,46% 75 100,00% 68 90,67%
25 Miejski Ośrodek Kultury "Centrum", ul. Piastowska 1, Zawiercie, 42-400 42 Powszechny Tak Nie 983 77 77 7,83% 76 98,70% 66 86,84%
26 Przedszkole Nr 2, ul. Marszałkowsa 28, 42-400 Zawiercie Powszechny Nie Nie 1 004 51 51 5,08% 51 100,00% 39 76,47%
27 Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Powstańców Śląskich 18, 42-400 Zawiercie Powszechny Nie Nie 805 73 73 9,07% 73 100,00% 66 90,41%
28 Zespół Szkół im. Oskara Langego, ul. Rataja 30, 42-400 Zawiercie Powszechny Nie Nie 2 125 139 139 6,54% 137 98,56% 122 89,05%
29 Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Piłsudskiego 117, 42-400 Zawiercie Powszechny Nie Nie 1 460 138 138 9,45% 132 95,65% 124 93,94%
30 Budynek Nr 2 Zespołu Szkół im. Gen. J. Bema, ul. Parkowa 2, 42-400 Zawiercie Powszechny Nie Nie 1 658 134 134 8,08% 131 97,76% 117 89,31%
31 Zespół Szkół im. Gen.Józefa Bema, ul. Parkowa 7, 42-400 Zawiercie Powszechny Nie Nie 2 283 194 194 8,50% 191 98,45% 174 91,10%
32 Przedszkole Nr 4, ul. Gałczyńskiego 5, 42-400 Zawiercie Powszechny Nie Nie 2 467 225 225 9,12% 222 98,67% 204 91,89%
33 Przedszkole Nr 15, ul. Wierzbowa 27, 42-400 Zawiercie Powszechny Nie Nie 1 046 118 118 11,28% 116 98,31% 97 83,62%
Podsumowanie 42 870 3 811 3 811 8,89% 3 743 98,22% 3 372 90,09%