Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol i Rady Miejskiej w Koniecpolu przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 9 czerwca 2013 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Józefa Kałuży Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol przed upływem kadencji? 4 398 2 639
Rada Miejska w Koniecpolu Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miejskiej w Koniecpolu przed upływem kadencji? 4 394 2 637
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Józefa Kałuży Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol przed upływem kadencji? 8 460 2 128 2 127 25,14% 2 090 98,26% 2 032 97,22%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji - Hotel, ul. Zamkowa 27, 42-230 Koniecpol Powszechny Nie Nie 1 887 646 646 34,23% 638 98,76% 623 97,65%
2 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Mickiewicza 26, 42-230 Koniecpol Powszechny Nie Tak 1 983 423 423 21,33% 412 97,40% 404 98,06%
3 Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych, ul. Częstochowska 150, Stary Koniecpol, 42-230 Koniecpol Powszechny Nie Nie 827 152 152 18,38% 148 97,37% 142 95,95%
4 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 14, Łysiny, 42-230 Koniecpol Powszechny Nie Nie 1 147 230 230 20,05% 227 98,70% 209 92,07%
5 Remiza OSP, ul. Centralna 128, Kuźnica Grodziska, 42-230 Koniecpol Powszechny Nie Nie 513 79 79 15,40% 78 98,73% 75 96,15%
6 Szkoła Podstawowa, Rudniki 1a, 42-230 Koniecpol Powszechny Nie Nie 301 28 28 9,30% 28 100,00% 25 89,29%
7 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Szkolna 17, 42-230 Koniecpol Powszechny Tak Nie 1 802 570 569 31,58% 559 98,24% 554 99,11%
Podsumowanie 8 460 2 128 2 127 25,14% 2 090 98,26% 2 032 97,22%
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Rada Miejska w Koniecpolu Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miejskiej w Koniecpolu przed upływem kadencji? 8 460 2 128 2 128 25,15% 2 075 97,51% 1 973 95,08%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji - Hotel, ul. Zamkowa 27, 42-230 Koniecpol Powszechny Nie Nie 1 887 646 646 34,23% 630 97,52% 599 95,08%
2 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Mickiewicza 26, 42-230 Koniecpol Powszechny Nie Tak 1 983 423 423 21,33% 414 97,87% 401 96,86%
3 Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych, ul. Częstochowska 150, Stary Koniecpol, 42-230 Koniecpol Powszechny Nie Nie 827 152 152 18,38% 147 96,71% 141 95,92%
4 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 14, Łysiny, 42-230 Koniecpol Powszechny Nie Nie 1 147 230 230 20,05% 223 96,96% 204 91,48%
5 Remiza OSP, ul. Centralna 128, Kuźnica Grodziska, 42-230 Koniecpol Powszechny Nie Nie 513 79 79 15,40% 77 97,47% 72 93,51%
6 Szkoła Podstawowa, Rudniki 1a, 42-230 Koniecpol Powszechny Nie Nie 301 28 28 9,30% 28 100,00% 26 92,86%
7 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Szkolna 17, 42-230 Koniecpol Powszechny Tak Nie 1 802 570 570 31,63% 556 97,54% 530 95,32%
Podsumowanie 8 460 2 128 2 128 25,15% 2 075 97,51% 1 973 95,08%