Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Miejskiej Nieszawa i Burmistrza Miasta Nieszawa przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 14 kwietnia 2013 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Burmistrz Miasta Nieszawa Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Mariana TOŁODZIECKIEGO Burmistrza Miasta Nieszawa przed upływem kadencji? 1 086 652
Rada Miejska Nieszawa Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miejskiej Nieszawa przed upływem kadencji? 1 203 722
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Burmistrz Miasta Nieszawa Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Mariana TOŁODZIECKIEGO Burmistrza Miasta Nieszawa przed upływem kadencji? 1 655 488 487 29,43% 470 96,51% 409 87,02%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Szkoła Podstawowa, ul. Kościuszki 6, 87-730 Nieszawa Powszechny Tak Nie 1 655 488 487 29,43% 470 96,51% 409 87,02%
Podsumowanie 1 655 488 487 29,43% 470 96,51% 409 87,02%
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Rada Miejska Nieszawa Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miejskiej Nieszawa przed upływem kadencji? 1 655 488 488 29,49% 469 96,11% 435 92,75%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Szkoła Podstawowa, ul. Kościuszki 6, 87-730 Nieszawa Powszechny Tak Nie 1 655 488 488 29,49% 469 96,11% 435 92,75%
Podsumowanie 1 655 488 488 29,49% 469 96,11% 435 92,75%