Okręg wyborczy nr 10
Granice: sołectwo: Jawiszów, Olszyny
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 Ośrodek Kultury, ul. Kalwaria Nr 1, Krzeszów, 58-400 Kamienna Góra PowszechnyTakNie 460 230
50,00%230228 99,13%
Podsumowanie460230
50,00%23022899,13%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAWISZÓW-OLSZYNY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wiśniewska - Mrowca Anna Maria 33 Olszyny 27
11.84% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA OLSZYN - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Jankowska Iwona Alina 28 Olszyny 34
14.91% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWELINY MATUSIK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Matusik Ewelina 29 Olszyny 73
32.02% Nie
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA KIEŁBASY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kiełbasa Grzegorz Eugeniusz 38 Jawiszów 94
41.23% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej