Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Raciąż przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 2 grudnia 2012 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Burmistrz Miasta Raciąża Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Janusza Kazimierza Sadowskiego Burmistrza Miasta Raciąż przed upływem kadencji? 2 065 1 239
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Burmistrz Miasta Raciąża Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Janusza Kazimierza Sadowskiego Burmistrza Miasta Raciąż przed upływem kadencji? 3 798 1 573 1 571 41,36% 1 530 97,39% 1 245 81,37%

Referendum jest ważne, gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.
Burmistrz Miasta Raciąża został odwołany, gdyż za odwołaniem organu oddano więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Miejski Zespół Szkół w Raciążu, ul. Kilińskiego 62B, 09-140 Raciąż Powszechny Nie Nie 1 433 612 611 42,64% 593 97,05% 486 81,96%
2 Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu, ul.Parkowa 14, 09-140 Raciąż Powszechny Tak Nie 2 365 961 960 40,59% 937 97,60% 759 81,00%
Podsumowanie 3 798 1 573 1 571 41,36% 1 530 97,39% 1 245 81,37%