Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Zbrosławice przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 30 września 2012 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Wójt Gminy Zbrosławice Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Wiesława Olszewskiego Wójta Gminy Zbrosławice przed upływem kadencji? 4 690 2 814
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Wójt Gminy Zbrosławice Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Wiesława Olszewskiego Wójta Gminy Zbrosławice przed upływem kadencji? 12 744 1 277 1 277 10,02% 1 256 98,36% 1 146 91,24%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Centrum Usług Publicznych/Gminna Biblioteka Publiczna w Zbrosławicach, ul. Oświęcimska 2A, 42-674 Zbrosławice Powszechny Tak Nie 2 587 190 190 7,34% 188 98,95% 171 90,96%
2 Świetlica Gminna w Wieszowie, ul. Bytomska 154, Wieszowa, 42-672 Zbrosławice Powszechny Nie Nie 2 085 306 306 14,68% 298 97,39% 265 88,93%
3 Zespół Szkolno Przedszkolny w Miedarach, ul. Główna 26, Miedary, 42-676 Zbrosławice Powszechny Nie Nie 1 731 88 88 5,08% 87 98,86% 78 89,66%
4 Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Kamieńcu, ul. Gliwicka 6, Kamieniec, 42-674 Zbrosławice Powszechny Nie Nie 1 198 201 201 16,78% 196 97,51% 182 92,86%
5 Świetlica Stacji Uzdatniania Wody Zawada w Karchowicach, ul. Bytomska 6, Karchowice, 42-674 Zbrosławice Powszechny Nie Nie 507 20 20 3,94% 20 100,00% 18 90,00%
6 Świetlica Gminna w Ziemięcicach, ul. Mikulczycka 14, Ziemięcice, 42-675 Zbrosławice Powszechny Nie Nie 1 912 170 170 8,89% 168 98,82% 148 88,10%
7 Szkoła Podstawowa w Czekanowie, ul. Szkolna 26, Czekanów, 42-677 Zbrosławice Powszechny Nie Nie 1 254 104 104 8,29% 101 97,12% 98 97,03%
8 Szkoła Podstawowa w Kopienicy, ul. 1 Maja 3, Kopienica, 42-674 Zbrosławice Powszechny Nie Nie 1 470 198 198 13,47% 198 100,00% 186 93,94%
Podsumowanie 12 744 1 277 1 277 10,02% 1 256 98,36% 1 146 91,24%