Okręg wyborczy nr 3
Granice: Sołectwo Charzyno Sołectwo Niemierze
Status: brak list