Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Potęgowo przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 26 sierpnia 2012 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Wójt Gminy Potęgowo Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Jerzego Waldemara Awchimieni Wójta Gminy Potęgowo przed upływem kadencji? 2 423 1 454
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Wójt Gminy Potęgowo Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Jerzego Waldemara Awchimieni Wójta Gminy Potęgowo przed upływem kadencji? 5 577 661 661 11,85% 630 95,31% 584 92,70%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Zespół Szkół, Łupawa, 76-242 Łupawa Powszechny Nie Nie 1 434 126 126 8,79% 121 96,03% 111 91,74%
2 Zespół Szkół, ul. Szeroka 16, 76-230 Potęgowo Powszechny Tak Nie 1 797 170 170 9,46% 169 99,41% 160 94,67%
3 Szkoła Podstawowa, Skórowo, 76-230 Potęgowo Powszechny Nie Nie 758 143 143 18,87% 140 97,90% 126 90,00%
4 Świetnica Wiejska, Rzechcino, 76-230 Potęgowo Powszechny Nie Nie 906 72 72 7,95% 61 84,72% 59 96,72%
5 Świetlica Wiejska, Żochowo, 76-230 Potęgowo Powszechny Nie Nie 682 150 150 21,99% 139 92,67% 128 92,09%
Podsumowanie 5 577 661 661 11,85% 630 95,31% 584 92,70%