Referendum lokalne w sprawie odwołania z funkcji Burmistrza Ostródy Pana Olgierda Dąbrowskiego przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 03 czerwca 2012 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Burmistrz Miasta Ostróda Czy jest Pan/Pani za odwołaniem z funkcji Burmistrza Ostródy Pana Olgierda Dąbrowskiego przed upływem kadencji? 4 694 2 817
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Burmistrz Miasta Ostróda Czy jest Pan/Pani za odwołaniem z funkcji Burmistrza Ostródy Pana Olgierda Dąbrowskiego przed upływem kadencji? 27 411 8 246 8 246 30,08% 8 175 99,14% 5 183 63,40%

Referendum jest ważne, gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.
Burmistrz Miasta Ostróda został odwołany, gdyż za odwołaniem organu oddano więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 ORATORIUM, Parkowa 30, 14-100 Ostróda Powszechny Tak Nie 2 004 577 577 28,79% 575 99,65% 305 53,04%
2 Szkoła Podstawowa Nr 2, Olsztyńska 7, 14-100 Ostróda Powszechny Nie Nie 1 447 300 300 20,73% 299 99,67% 179 59,87%
3 Zespół Szkolno Przedszkolny, Plebiscytowa 50, 14-100 Ostróda Powszechny Nie Nie 1 634 819 819 50,12% 814 99,39% 722 88,70%
4 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, OLsztyńska 2, 14-100 Ostróda Powszechny Tak Nie 1 589 432 432 27,19% 432 100,00% 260 60,19%
5 Starostwo Powiatowe, Grunwaldzka 19a, 14-100 Ostróda Powszechny Tak Nie 1 927 467 467 24,23% 462 98,93% 322 69,70%
6 Przedszkole Nr 1, Bolesława Chrobrego 2, 14-100 Ostróda Powszechny Nie Nie 1 474 456 456 30,94% 456 100,00% 281 61,62%
7 Gimnazjum nr 1, Marszałka Piłsudskiego 4, 14-100 Ostróda Powszechny Nie Nie 1 194 336 336 28,14% 335 99,70% 203 60,60%
8 Przedszkole Niepubliczne "Radość", Armii Krajowej 5, 14-100 Ostróda Powszechny Nie Nie 1 592 500 500 31,41% 496 99,20% 289 58,27%
9 Gimnazium Nr 2, Tadeusza Kościuszki 22, 14-100 Ostróda Powszechny Tak Nie 2 058 495 495 24,05% 491 99,19% 269 54,79%
10 Szkoła Podstawowa Nr 4, Tadeusza Kościuszki 14, 14-100 Ostróda Powszechny Nie Nie 1 809 515 515 28,47% 495 96,12% 276 55,76%
11 SZkoła Podstawowa nr 6, Osiedle Młodych 8, 14-100 Ostróda Powszechny Nie Nie 1 229 358 358 29,13% 355 99,16% 237 66,76%
12 SZkoła Podstawowa, Osiedle Młodych 6, Otróda, 14-100 Ostróda Powszechny Nie Nie 1 182 322 322 27,24% 318 98,76% 221 69,50%
13 Szkoła Podstawowa Nr 3, Rycerska 5, 14-100 Ostróda Powszechny Nie Nie 1 823 574 574 31,49% 570 99,30% 364 63,86%
14 Szkoła Podstawowa Nr 3, Rycerska 5, 14-100 Ostróda Powszechny Nie Nie 1 554 515 515 33,14% 513 99,61% 339 66,08%
15 Szkoła Postawowa Nr 1, Seweryna Pieniężnego 30A, 14-100 Ostróda Powszechny Tak Nie 1 695 541 541 31,92% 537 99,26% 320 59,59%
16 Szkoła Podstawowa Nr 1, Seweryna Pieniężngo 30A, 14-100 Ostróda Powszechny Tak Nie 1 655 507 507 30,63% 503 99,21% 298 59,24%
17 Przedszkole Niepubliczne "Promyczek", Przedszkolna 1, 14-100 Ostróda Powszechny Nie Nie 1 522 530 530 34,82% 522 98,49% 296 56,70%
18 PZOZ w Ostródzie S.A., Władysława Jagiełły 1, 14-100 Ostróda Szpital Tak Nie 23 2 2 8,70% 2 100,00% 2 100,00%
Podsumowanie 27 411 8 246 8 246 30,08% 8 175 99,14% 5 183 63,40%