Referendum lokalne w sprawie odwołania Grzegorza Muchy z funkcji Burmistrza Sępopola przed upływem kadencji, odwołania Rady Miejskiej w Sępopolu przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 22 kwietnia 2012 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Rada Miejska w Sępopolu Czy jesteś za odwołaniem Rady Miejskiej w Sępopolu przed upływem kadencji ? 2 769 1 662
Burmistrz Sępopola Czy jesteś za odwołaniem Grzegorza Muchy z funkcji Burmistrza Sępopola przed upływem kadencji ? 2 387 1 433
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Rada Miejska w Sępopolu Czy jesteś za odwołaniem Rady Miejskiej w Sępopolu przed upływem kadencji ? 5 539 850 850 15,35% 811 95,41% 718 88,53%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu, al.Wojska Polskiego 8, 11-210 Sępopol Powszechny Nie Nie 1 794 245 245 13,66% 234 95,51% 201 85,90%
2 Dom Kultury w Sępopolu, ul. Mostowa 3, 11-210 Sępopol Powszechny Tak Nie 885 146 146 16,50% 139 95,21% 122 87,77%
3 Wiejski Dom Kultury w Wodukajmach, Wodukajmy 20, 11-210 Sępopol Powszechny Nie Nie 817 143 143 17,50% 133 93,01% 124 93,23%
4 Szkoła Podstawowa w Dzietrzychowie, Dzietrzychowo 10, 11-210 Sępopol Powszechny Nie Nie 814 78 78 9,58% 71 91,03% 60 84,51%
5 Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu, Wiatrowiec 2, 11-210 Sępopol Powszechny Nie Nie 618 91 91 14,72% 89 97,80% 79 88,76%
6 Stadnina Koni w Liskach, Liski, 11-210 Sępopol Powszechny Nie Nie 611 147 147 24,06% 145 98,64% 132 91,03%
Podsumowanie 5 539 850 850 15,35% 811 95,41% 718 88,53%
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Burmistrz Sępopola Czy jesteś za odwołaniem Grzegorza Muchy z funkcji Burmistrza Sępopola przed upływem kadencji ? 5 539 850 850 15,35% 818 96,24% 710 86,80%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu, al.Wojska Polskiego 8, 11-210 Sępopol Powszechny Nie Nie 1 794 245 245 13,66% 230 93,88% 199 86,52%
2 Dom Kultury w Sępopolu, ul. Mostowa 3, 11-210 Sępopol Powszechny Tak Nie 885 146 146 16,50% 141 96,58% 117 82,98%
3 Wiejski Dom Kultury w Wodukajmach, Wodukajmy 20, 11-210 Sępopol Powszechny Nie Nie 817 143 143 17,50% 136 95,10% 123 90,44%
4 Szkoła Podstawowa w Dzietrzychowie, Dzietrzychowo 10, 11-210 Sępopol Powszechny Nie Nie 814 78 78 9,58% 76 97,44% 62 81,58%
5 Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu, Wiatrowiec 2, 11-210 Sępopol Powszechny Nie Nie 618 91 91 14,72% 89 97,80% 72 80,90%
6 Stadnina Koni w Liskach, Liski, 11-210 Sępopol Powszechny Nie Nie 611 147 147 24,06% 146 99,32% 137 93,84%
Podsumowanie 5 539 850 850 15,35% 818 96,24% 710 86,80%