Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Lewin Kłodzki przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 22 kwietnia 2012 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Wójt Gminy Lewin Kłodzki Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Henryka SZCZYPKOWSKIEGO Wójta Gminy Lewin Kłodzki przed upływem kadencji? 891 535
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Wójt Gminy Lewin Kłodzki Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Henryka SZCZYPKOWSKIEGO Wójta Gminy Lewin Kłodzki przed upływem kadencji? 1 665 813 813 48,83% 805 99,02% 762 94,66%

Referendum jest ważne, gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.
Wójt Gminy Lewin Kłodzki został odwołany, gdyż za odwołaniem organu oddano więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Kościelna 1, 57-343 Lewin Kłodzki Powszechny Tak Nie 942 438 438 46,50% 434 99,09% 410 94,47%
2 "Gościniec Solan", Jeleniów 51a, 57-343 Lewin Kłodzki Powszechny Nie Nie 723 375 375 51,87% 371 98,93% 352 94,88%
Podsumowanie 1 665 813 813 48,83% 805 99,02% 762 94,66%