Referendum lokalne w sprawie odwołania Rady Gminy Nowinka przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 11 marca 2012 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Rada Gminy Nowinka Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Gminy Nowinka przed upływem kadencji? 1 626 976
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Rada Gminy Nowinka Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Gminy Nowinka przed upływem kadencji? 2 423 991 989 40,82% 977 98,79% 928 94,98%

Referendum jest ważne, gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.
Rada Gminy Nowinka została odwołana, gdyż za odwołaniem organu oddano więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Zespół Szkół, Nowinka 14, 16-304 Nowinka Powszechny Tak Nie 1 164 562 560 48,11% 553 98,75% 524 94,76%
2 Szkoła Podstawowa, Monkinie 27, 16-304 Nowinka Powszechny Nie Nie 659 206 206 31,26% 203 98,54% 192 94,58%
3 Szkoła Podstawowa, Olszanka 54, 16-304 Nowinka Powszechny Nie Nie 600 223 223 37,17% 221 99,10% 212 95,93%
Podsumowanie 2 423 991 989 40,82% 977 98,79% 928 94,98%