Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 26 lutego 2012 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Zbigniewa Janusza OPALACHA Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida przed upływem kadencji? 3 954 2 373
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Zbigniewa Janusza OPALACHA Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida przed upływem kadencji? 7 056 944 944 13,38% 922 97,67% 827 89,70%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Świetlica Osiedlowa, ul. Mazurska 13, 12-220 Ruciane-Nida Powszechny Tak Tak 896 89 89 9,93% 82 92,13% 69 84,15%
2 Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej, ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida Powszechny Nie Nie 1 134 167 167 14,73% 166 99,40% 145 87,35%
3 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Gałczyńskiego 2, 12-220 Ruciane-Nida Powszechny Nie Nie 1 040 129 129 12,40% 124 96,12% 116 93,55%
4 Zespół Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej, ul. Gałczyńskiego 2A, 12-220 Ruciane-Nida Powszechny Tak Nie 935 145 145 15,51% 143 98,62% 133 93,01%
5 Świetlica Wiejska, Wejsuny 29, 12-220 Ruciane-Nida Powszechny Nie Nie 866 176 176 20,32% 171 97,16% 156 91,23%
6 Szkoła Podstawowa, Ukta 70, 12-220 Ruciane-Nida Powszechny Nie Nie 1 824 204 204 11,18% 202 99,02% 180 89,11%
7 Świetlica Wiejska, Karwica 12A, 12-220 Ruciane-Nida Powszechny Nie Nie 327 33 33 10,09% 33 100,00% 27 81,82%
8 Świetlica Domu Pomocy Społecznej Ewangelickiego Domu Opieki BETEZDA w Ukcie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach, Ukta 31, 12-220 Ruciane-Nida Zakład pomocy społecznej Nie Nie 34 1 1 2,94% 1 100,00% 1 100,00%
Podsumowanie 7 056 944 944 13,38% 922 97,67% 827 89,70%