Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Choczewo przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 15 stycznia 2012 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Wójt Gminy Choczewo Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Wiesława GĘBKI Wójta Gminy Choczewo przed upływem kadencji? 2 833 1 700
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Wójt Gminy Choczewo Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Wiesława GĘBKI Wójta Gminy Choczewo przed upływem kadencji? 4 488 1 475 1 475 32,87% 1 431 97,02% 1 264 88,33%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Zespół Szkół, ul. Szkolna 2, 84-210 Choczewo Powszechny Tak Nie 2 394 668 668 27,90% 648 97,01% 564 87,04%
2 Świetlica, Łętowo 2, 84-210 Choczewo Powszechny Nie Nie 512 99 99 19,34% 97 97,98% 84 86,60%
3 Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej, Zwartowo 25, 84-210 Choczewo Powszechny Nie Nie 570 226 226 39,65% 221 97,79% 204 92,31%
4 Budynek byłej szkoły, ul. Cisowa 6, Sasino, 84-210 Choczewo Powszechny Nie Nie 1 012 482 482 47,63% 465 96,47% 412 88,60%
Podsumowanie 4 488 1 475 1 475 32,87% 1 431 97,02% 1 264 88,33%