Okręg wyborczy nr 4
Granice: Jaczków
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
4 Świetlica Wiejska, Jaczków 22 PowszechnyNieNie 370 214
57,84%214209 97,66%
Podsumowanie370214
57,84%21420997,66%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ JACZKÓW - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Topolski Jan Stanisław 57 Jaczków 22
10.53% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY JACZKÓW - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Jasiurkowski Damian Grzegorz 20 Jaczków 43
20.57% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWY JACZKÓW - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Nieć Marta Anna 32 Jaczków 106
50.72% Tak
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAMILA PACUŁY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Pacuła Kamil Jan 22 Jaczków 38
18.18% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej