Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Gminy Turek przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 26 stycznia 2014 r.
Name of local unit Content of the question Number of votes cast in previous elections Number of votes required for a referendum to be valid
Rada Gminy Turek Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Gminy Turek przed upływem kadencji? 3 419 2 052
Information about the outcome of the referendum on an appeal
Name of local unit Content of the question Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
Rada Gminy Turek Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Gminy Turek przed upływem kadencji? 6 883 1 736 1 736 25,22% 1 725 99,37% 1 672 96,93%

The referendum is invalid

List of precincts
Precinct no. Address Precinct type Location accessible for the handicapped Correspondence precinct Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
1 Szkoła Podstawowa, Chlebów 15, 62-700 Turek General No No 916 211 211 23,03% 207 98,10% 199 96,14%
2 Szkoła Podstawowa, Kaczki Średnie 63, 62-700 Turek General No No 881 258 258 29,28% 257 99,61% 244 94,94%
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny, Słodków 21, 62-700 Turek General Yes No 1 510 395 395 26,16% 394 99,75% 380 96,45%
4 Bursa Szkolna, al. Józefa Piłsudskiego 5, 62-700 Turek General No No 1 562 305 305 19,53% 304 99,67% 296 97,37%
5 Szkoła Podstawowa, Żuki 92, 62-700 Turek General Yes Yes 443 192 192 43,34% 189 98,44% 188 99,47%
6 Szkoła Podstawowa, ul.Jaśminowa 3, Turkowice, 62-700 Turek General No No 682 137 137 20,09% 137 100,00% 132 96,35%
7 Szkoła Podstawowa, Cisew 55, 62-700 Turek General Yes No 889 238 238 26,77% 237 99,58% 233 98,31%
Totalling 6 883 1 736 1 736 25,22% 1 725 99,37% 1 672 96,93%