Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Nadarzyn i Rady Gminy Nadarzyn przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 19 stycznia 2014 r.
Name of local unit Content of the question Number of votes cast in previous elections Number of votes required for a referendum to be valid
Wójt Gminy Nadarzyn Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Janusza GRZYBA Wójta Gminy Nadarzyn przed upływem kadencji? 4 302 2 582
Rada Gminy Nadarzyn Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Gminy Nadarzyn przed upływem kadencji ? 3 898 2 339
Information about the outcome of the referendum on an appeal
Name of local unit Content of the question Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
Wójt Gminy Nadarzyn Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Janusza GRZYBA Wójta Gminy Nadarzyn przed upływem kadencji? 9 290 1 816 1 816 19,55% 1 796 98,90% 1 771 98,61%

The referendum is invalid

List of precincts
Precinct no. Address Precinct type Location accessible for the handicapped Correspondence precinct Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
1 Szkoła Podstawowa w Nadarzynie, ul. Sitarskich 4, 05-830 Nadarzyn General Yes No 2 419 680 680 28,11% 674 99,12% 669 99,26%
2 Nadarzyński Ośrodek Kultury w Nadarzynie, Plac Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn General Yes Yes 1 367 430 430 31,46% 424 98,60% 416 98,11%
3 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie, ul. Warszawska 15, 05-830 Nadarzyn General Yes No 1 896 280 280 14,77% 275 98,21% 269 97,82%
4 Szkoła Podstawowa w Ruścu, ul. Szkolna 20, 05-830 Nadarzyn General No No 1 631 354 354 21,70% 351 99,15% 349 99,43%
5 Przedszkole Publiczne w Młochowie, ul. Źódlana 1, 05-831 Młochów General No No 1 977 72 72 3,64% 72 100,00% 68 94,44%
Totalling 9 290 1 816 1 816 19,55% 1 796 98,90% 1 771 98,61%
Information about the outcome of the referendum on an appeal
Name of local unit Content of the question Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
Rada Gminy Nadarzyn Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Gminy Nadarzyn przed upływem kadencji ? 9 290 1 816 1 816 19,55% 1 795 98,84% 1 761 98,11%

The referendum is invalid

List of precincts
Precinct no. Address Precinct type Location accessible for the handicapped Correspondence precinct Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
1 Szkoła Podstawowa w Nadarzynie, ul. Sitarskich 4, 05-830 Nadarzyn General Yes No 2 419 680 680 28,11% 673 98,97% 665 98,81%
2 Nadarzyński Ośrodek Kultury w Nadarzynie, Plac Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn General Yes Yes 1 367 430 430 31,46% 425 98,84% 419 98,59%
3 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie, ul. Warszawska 15, 05-830 Nadarzyn General Yes No 1 896 280 280 14,77% 274 97,86% 267 97,45%
4 Szkoła Podstawowa w Ruścu, ul. Szkolna 20, 05-830 Nadarzyn General No No 1 631 354 354 21,70% 351 99,15% 342 97,44%
5 Przedszkole Publiczne w Młochowie, ul. Źódlana 1, 05-831 Młochów General No No 1 977 72 72 3,64% 72 100,00% 68 94,44%
Totalling 9 290 1 816 1 816 19,55% 1 795 98,84% 1 761 98,11%