Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Gorzyce przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 27 października 2013 r.
Name of local unit Content of the question Number of votes cast in previous elections Number of votes required for a referendum to be valid
Wójt Gminy Gorzyce Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Mariana Grzegorzka Wójta Gminy Gorzyce przed upływem kadencji? 3 724 2 235
Information about the outcome of the referendum on an appeal
Name of local unit Content of the question Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
Wójt Gminy Gorzyce Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Mariana Grzegorzka Wójta Gminy Gorzyce przed upływem kadencji? 10 961 1 641 1 641 14,97% 1 623 98,90% 1 528 94,15%

The referendum is invalid

List of precincts
Precinct no. Address Precinct type Location accessible for the handicapped Correspondence precinct Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
1 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach, ul.Edukacji Narodowej 3, 39-432 Gorzyce General No No 1 866 293 293 15,70% 288 98,29% 270 93,75%
2 Środowiskowy Dom Kultury, Plac Erazma Mieszczańskiego 10, 39-432 Gorzyce General Yes No 1 020 104 104 10,20% 103 99,04% 95 92,23%
3 Budynek administracyjno-biurowy, ul.3 Maja 4, 39-432 Gorzyce General Yes No 1 272 130 130 10,22% 130 100,00% 125 96,15%
4 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach, ul.Szkolna 45, 39-432 Gorzyce General Yes No 1 533 246 246 16,05% 245 99,59% 234 95,51%
5 Dom Ludowy w Motyczu Poduchownym, Motycze Poduchowne 88, 39-432 Gorzyce General Yes No 253 95 95 37,55% 94 98,95% 89 94,68%
6 Świetlica w Zalesiu Gorzyckim, Zalesie Gorzyckie 74, 39-432 Gorzyce General No No 162 18 18 11,11% 17 94,44% 15 88,24%
7 Dom Kultury we Wrzawach, Wrzawy 486, 39-432 Gorzyce General Yes No 1 267 132 132 10,42% 131 99,24% 122 93,13%
8 Remiza OSP w Trześni, ul.Błonie 4, Trześń, 39-432 Gorzyce General No No 1 249 201 201 16,09% 199 99,00% 196 98,49%
9 Dom Kultury w Sokolnikach, ul.Sandomierska 84, Sokolniki, 39-432 Gorzyce General Yes No 1 562 240 240 15,36% 235 97,92% 220 93,62%
10 Remiza OSP w Orliskach, Orliska 65, 39-432 Gorzyce General No No 191 12 12 6,28% 12 100,00% 10 83,33%
11 Szkoła Podstawowa w Furmanach, ul.Kościelna 2, Furmany, 39-400 Tarnobrzeg General No No 586 170 170 29,01% 169 99,41% 152 89,94%
Totalling 10 961 1 641 1 641 14,97% 1 623 98,90% 1 528 94,15%