Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Świlcza przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 27 października 2013 r.
Name of local unit Content of the question Number of votes cast in previous elections Number of votes required for a referendum to be valid
Wójt Gminy Świlcza odwołania wójta Gminy Świlcza przed upływem kadencji 5 767 3 461
Information about the outcome of the referendum on an appeal
Name of local unit Content of the question Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
Wójt Gminy Świlcza odwołania wójta Gminy Świlcza przed upływem kadencji 12 666 2 056 2 055 16,22% 2 004 97,52% 1 895 94,56%

The referendum is invalid

List of precincts
Precinct no. Address Precinct type Location accessible for the handicapped Correspondence precinct Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
1 Dom Strażaka w Świlczy, Świlcza 151, 36-072 Świlcza General Yes Yes 1 205 204 204 16,93% 203 99,51% 199 98,03%
2 Dom Strażaka w Świlczy, Świlcza 151, 36-072 Świlcza General Yes No 1 551 233 233 15,02% 232 99,57% 220 94,83%
3 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrowli, Mrowla 79B, 36-054 Mrowla General Yes No 1 150 110 110 9,57% 109 99,09% 98 89,91%
4 Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej, Rudna Wielka 60, 36-054 Mrowla General No No 1 183 260 260 21,98% 259 99,62% 251 96,91%
5 Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Bziance, Bzianka 20, 35-213 Rzeszów General No No 466 108 108 23,18% 107 99,07% 100 93,46%
6 Dom Ludowy w Woliczce, Woliczka 56, 36-071 Trzciana General No No 419 24 24 5,73% 19 79,17% 16 84,21%
7 Dom Ludowy w Błędowej Zgłobieńskiej, Błędowa Zgłobieńska 110A, 36-071 Trzciana General No No 441 226 226 51,25% 220 97,35% 215 97,73%
8 Zespół Szkół w Dąbrowie, Dąbrowa 51, 36-071 Trzciana General No No 817 166 166 20,32% 160 96,39% 149 93,12%
9 Zespół Szkół w Trzcianie, Trzciana 168, 36-071 Trzciana General No No 2 023 177 177 8,75% 174 98,31% 158 90,80%
10 Zespół Szkół w Bratkowicach, Bratkowice 398, 36-055 Bratkowice General No No 2 183 425 424 19,42% 421 99,29% 405 96,20%
11 Zespół Szkół w Bratkowicach, Bratkowice 398, 36-055 Bratkowice General No No 1 228 123 123 10,02% 100 81,30% 84 84,00%
Totalling 12 666 2 056 2 055 16,22% 2 004 97,52% 1 895 94,56%