Constituency no. 13
Boundaries: Długobór ZR, Podlechy, Robuzy