Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Gminy Radymno i Wójta Gminy Radymno przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 15 września 2013 r.
Name of local unit Content of the question Number of votes cast in previous elections Number of votes required for a referendum to be valid
Rada Gminy Radymno Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Gminy Radymno przed upływem kadencji? 5 389 3 234
Wójt Gminy Radymno Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Stanisława Ślęzaka Wójta Gminy Radymno przed upływem kadencji? 5 387 3 233
Information about the outcome of the referendum on an appeal
Name of local unit Content of the question Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
Rada Gminy Radymno Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Gminy Radymno przed upływem kadencji? 9 017 2 640 2 640 29,28% 2 552 96,67% 2 470 96,79%

The referendum is invalid

List of precincts
Precinct no. Address Precinct type Location accessible for the handicapped Correspondence precinct Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
1 Zespół Szkół w Chotyńcu, Chotyniec 114, 37-552 Młyny General No No 705 236 236 33,48% 229 97,03% 223 97,38%
2 Zespół Szkół w Korczowej, Budynek Szkoły w Młynach, Młyny 57, 37-552 Młyny General No No 378 66 66 17,46% 66 100,00% 66 100,00%
3 Zespół Szkół w Duńkowicach, Duńkowice 20, 37-550 Radymno General Yes Yes 791 256 256 32,36% 220 85,94% 215 97,73%
4 Publiczna Biblioteka Samorządowa w Michałówce, Michałówka, Zakościele 14, 37-550 Radymno General No No 346 112 112 32,37% 105 93,75% 102 97,14%
5 Zespół Szkół w Korczowej, Korczowa, Olechy 54, 37-552 Młyny General No No 472 211 211 44,70% 209 99,05% 202 96,65%
6 Zespół Szkół w Łazach, Łazy 53, 37-550 Radymno General No No 698 191 191 27,36% 184 96,34% 178 96,74%
7 Zespół Szkół w Nienowicach, Nienowice 122, 37-550 Radymno General No No 653 118 118 18,07% 114 96,61% 108 94,74%
8 Zespół Szkół w Ostrowie, Ostrów, Góra 139, 37-550 Radymno General Yes No 1 303 399 399 30,62% 392 98,25% 382 97,45%
9 Zespół Szkół w Skołoszowie, ul. Franciszkańska 53, Skołoszów, 37-550 Radymno General No No 1 185 460 460 38,82% 453 98,48% 440 97,13%
10 Świetlica Wiejska w Sośnicy, Sośnica 147, 37-555 Sośnica General No No 1 043 65 65 6,23% 62 95,38% 58 93,55%
11 Zespół Szkół w Świętem, Święte, Góra 30, 37-555 Sośnica General No No 821 402 402 48,96% 397 98,76% 387 97,48%
12 Zespół Szkół w Skołoszowie, Budynek Szkoły w Zabłotcach, Zabłotce, Młyny 74, 37-550 Radymno General No No 489 110 110 22,49% 109 99,09% 101 92,66%
13 Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach, Moszczany 1, 37-543 Laszki General No No 77 5 5 6,49% 5 100,00% 4 80,00%
14 Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy, Sośnica 54, 37-555 Sośnica Social help centre No No 56 9 9 16,07% 7 77,78% 4 57,14%
Totalling 9 017 2 640 2 640 29,28% 2 552 96,67% 2 470 96,79%
Information about the outcome of the referendum on an appeal
Name of local unit Content of the question Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
Wójt Gminy Radymno Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Stanisława Ślęzaka Wójta Gminy Radymno przed upływem kadencji? 9 017 2 640 2 641 29,29% 2 566 97,16% 2 446 95,32%

The referendum is invalid

List of precincts
Precinct no. Address Precinct type Location accessible for the handicapped Correspondence precinct Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
1 Zespół Szkół w Chotyńcu, Chotyniec 114, 37-552 Młyny General No No 705 236 236 33,48% 227 96,19% 221 97,36%
2 Zespół Szkół w Korczowej, Budynek Szkoły w Młynach, Młyny 57, 37-552 Młyny General No No 378 66 66 17,46% 65 98,48% 61 93,85%
3 Zespół Szkół w Duńkowicach, Duńkowice 20, 37-550 Radymno General Yes Yes 791 256 256 32,36% 221 86,33% 216 97,74%
4 Publiczna Biblioteka Samorządowa w Michałówce, Michałówka, Zakościele 14, 37-550 Radymno General No No 346 112 112 32,37% 106 94,64% 100 94,34%
5 Zespół Szkół w Korczowej, Korczowa, Olechy 54, 37-552 Młyny General No No 472 211 212 44,92% 211 99,53% 203 96,21%
6 Zespół Szkół w Łazach, Łazy 53, 37-550 Radymno General No No 698 191 191 27,36% 190 99,48% 175 92,11%
7 Zespół Szkół w Nienowicach, Nienowice 122, 37-550 Radymno General No No 653 118 118 18,07% 114 96,61% 110 96,49%
8 Zespół Szkół w Ostrowie, Ostrów, Góra 139, 37-550 Radymno General Yes No 1 303 399 399 30,62% 394 98,75% 384 97,46%
9 Zespół Szkół w Skołoszowie, ul. Franciszkańska 53, Skołoszów, 37-550 Radymno General No No 1 185 460 460 38,82% 458 99,57% 436 95,20%
10 Świetlica Wiejska w Sośnicy, Sośnica 147, 37-555 Sośnica General No No 1 043 65 65 6,23% 61 93,85% 56 91,80%
11 Zespół Szkół w Świętem, Święte, Góra 30, 37-555 Sośnica General No No 821 402 402 48,96% 397 98,76% 378 95,21%
12 Zespół Szkół w Skołoszowie, Budynek Szkoły w Zabłotcach, Zabłotce, Młyny 74, 37-550 Radymno General No No 489 110 110 22,49% 110 100,00% 98 89,09%
13 Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach, Moszczany 1, 37-543 Laszki General No No 77 5 5 6,49% 5 100,00% 4 80,00%
14 Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy, Sośnica 54, 37-555 Sośnica Social help centre No No 56 9 9 16,07% 7 77,78% 4 57,14%
Totalling 9 017 2 640 2 641 29,29% 2 566 97,16% 2 446 95,32%