Constituency no. 1
Boundaries: Plac Wolności, ul. Kutnowska, ul. Poznańska, ul. Sienkiewicza, ul. 3 Maja, ul. Targowa od nr 1 do nr 29a, ul. Targowa od nr 16 do nr 32, ul. gen. Sikorskiego, ul. Zachodnia, ul. Konopnickiej, ul. Słowackiego, ul. Mazowiecka, ul. Płocka
Precinct No.AddressPrecinct typeLocation accessible for the handicappedCorrespondence precinct entitleddispensed ballot cardsAttendancevotesvalid votes% of valid votes
3 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Poznańska 15, 99-340 Krośniewice GeneralNoNo 710 237
33,38%237231 97,47%
Totalling710237
33,38%23723197,47%
List no. 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MOJE MIASTO" - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Smolczewski Marek Andrzej 56 Krośniewice 78
33.77% Tak
List no. 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA DĄBROWICZA - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Dąbrowicz Andrzej Zenon 60 Krośniewice 42
18.18% Nie
List no. 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WŁODZIMIERZA LEWANDOWSKIEGO - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Lewandowski Włodzimierz 44 Krośniewice 34
14.72% Nie
List no. 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA PACHLIŃSKIEGO - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Pachliński Grzegorz Tadeusz 45 Krośniewice 23
9.96% Nie
List no. 5 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIECZYSŁAW KRÓL - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Król Mieczysław Zenon 72 Krośniewice 54
23.38% Nie
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement