Constituency no. 3
Boundaries: Brzeźno, Lubiszyn, Tarnów
Precinct No.AddressPrecinct typeLocation accessible for the handicappedCorrespondence precinct entitleddispensed ballot cardsAttendancevotesvalid votes% of valid votes
3 Urząd Stanu Cywilnego w Lubiszynie, ul.Myśliborska 9, 66-433 Lubiszyn GeneralYesNo 902 195
21,62%195193 98,97%
7 Budynek po Szkole Podstawowej w Brzeźnie, Brzeźno 7, 66-433 Lubiszyn GeneralNoNo 263 35
13,31%3535 100,00%
Totalling1165230
19,74%23022899,13%
List no. 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress, content of the declaration of Vetting *) Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Piotrowski Tadeusz 63 Lubiszyn , złożył następujące oświadczenie: byłem współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy z dnia ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) 124
54.39% Tak
List no. 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAŹNI GMINIE LUBISZYN - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Czarnecki Stanisław 54 Lubiszyn 104
45.61% Nie
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement