Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Nidzicy i Rady Miejskiej w Nidzicy przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 25 sierpnia 2013 r.
Name of local unit Content of the question Number of votes cast in previous elections Number of votes required for a referendum to be valid
Burmistrz Nidzicy Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Dariusza SZYPULSKIEGO Burmistrza Nidzicy przed upływem kadencji? 8 971 5 383
Rada Miejska w Nidzicy Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miejskiej w Nidzicy przed upływem kadencji? 8 970 5 382
Information about the outcome of the referendum on an appeal
Name of local unit Content of the question Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
Burmistrz Nidzicy Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Dariusza SZYPULSKIEGO Burmistrza Nidzicy przed upływem kadencji? 17 313 2 218 2 217 12,81% 2 149 96,93% 1 958 91,11%

The referendum is invalid

List of precincts
Precinct no. Address Precinct type Location accessible for the handicapped Correspondence precinct Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
1 Zespół Szkół Nr 2, ul. Barke 5, 13-100 Nidzica General Yes Yes 2 175 327 327 15,03% 316 96,64% 296 93,67%
2 Zespół Szkół Nr 1, ul. Kopernika 1, 13-100 Nidzica General No No 1 715 263 263 15,34% 257 97,72% 243 94,55%
3 Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, ul. Władysława Jagiełły 3, 13-100 Nidzica General No No 1 047 120 120 11,46% 120 100,00% 110 91,67%
4 Zespół Szkół Nr 3, ul. 1 Maja 42, 13-100 Nidzica General No No 2 388 368 368 15,41% 360 97,83% 319 88,61%
5 Przedszkole Nr 4, ul. Krzywa 7, 13-100 Nidzica General No No 1 249 152 152 12,17% 150 98,68% 138 92,00%
6 Przedszkole Nr 2, ul. 1 Maja 36, 13-100 Nidzica General No No 1 619 203 203 12,54% 200 98,52% 176 88,00%
7 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Władysława Jagiełły 1, 13-100 Nidzica General No No 1 569 198 198 12,62% 190 95,96% 170 89,47%
8 Szkoła Podstawowa, Łyna 26, 13-100 Nidzica General No No 1 239 76 75 6,05% 73 97,33% 62 84,93%
9 Świetlica Wiejska, Jabłonka 22A, 13-100 Nidzica General No No 281 49 49 17,44% 48 97,96% 45 93,75%
10 Szkoła Podstawowa, Napiwoda 25A, 13-100 Nidzica General Yes No 854 101 101 11,83% 99 98,02% 90 90,91%
11 Świetlica Wiejska, Kanigowo 18, 13-100 Nidzica General Yes No 634 75 75 11,83% 74 98,67% 64 86,49%
12 Świetlica Wiejska, Grzegórzki 25/ 1, 13-100 Nidzica General No No 436 74 74 16,97% 65 87,84% 60 92,31%
13 Świetlica Wiejska, Załuski 11/ 5, 13-100 Nidzica General No No 722 62 62 8,59% 55 88,71% 48 87,27%
14 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica General No No 1 347 145 145 10,76% 137 94,48% 132 96,35%
15 Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy (I piętro, przeszklona poczekalnia Poradni K), ul. Mickiewicza 23, 13-100 Nidzica Hospital No No 38 5 5 13,16% 5 100,00% 5 100,00%
Totalling 17 313 2 218 2 217 12,81% 2 149 96,93% 1 958 91,11%
Information about the outcome of the referendum on an appeal
Name of local unit Content of the question Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
Rada Miejska w Nidzicy Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miejskiej w Nidzicy przed upływem kadencji? 17 313 2 220 2 220 12,82% 2 149 96,80% 2 035 94,70%

The referendum is invalid

List of precincts
Precinct no. Address Precinct type Location accessible for the handicapped Correspondence precinct Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
1 Zespół Szkół Nr 2, ul. Barke 5, 13-100 Nidzica General Yes Yes 2 175 327 327 15,03% 323 98,78% 309 95,67%
2 Zespół Szkół Nr 1, ul. Kopernika 1, 13-100 Nidzica General No No 1 715 263 263 15,34% 256 97,34% 249 97,27%
3 Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, ul. Władysława Jagiełły 3, 13-100 Nidzica General No No 1 047 120 120 11,46% 120 100,00% 111 92,50%
4 Zespół Szkół Nr 3, ul. 1 Maja 42, 13-100 Nidzica General No No 2 388 368 368 15,41% 361 98,10% 340 94,18%
5 Przedszkole Nr 4, ul. Krzywa 7, 13-100 Nidzica General No No 1 249 152 152 12,17% 150 98,68% 128 85,33%
6 Przedszkole Nr 2, ul. 1 Maja 36, 13-100 Nidzica General No No 1 619 203 203 12,54% 197 97,04% 190 96,45%
7 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Władysława Jagiełły 1, 13-100 Nidzica General No No 1 569 197 197 12,56% 189 95,94% 184 97,35%
8 Szkoła Podstawowa, Łyna 26, 13-100 Nidzica General No No 1 239 78 78 6,30% 73 93,59% 69 94,52%
9 Świetlica Wiejska, Jabłonka 22A, 13-100 Nidzica General No No 281 49 49 17,44% 47 95,92% 45 95,74%
10 Szkoła Podstawowa, Napiwoda 25A, 13-100 Nidzica General Yes No 854 101 101 11,83% 98 97,03% 91 92,86%
11 Świetlica Wiejska, Kanigowo 18, 13-100 Nidzica General Yes No 634 75 75 11,83% 71 94,67% 65 91,55%
12 Świetlica Wiejska, Grzegórzki 25/ 1, 13-100 Nidzica General No No 436 74 74 16,97% 65 87,84% 60 92,31%
13 Świetlica Wiejska, Załuski 11/ 5, 13-100 Nidzica General No No 722 62 62 8,59% 55 88,71% 51 92,73%
14 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica General No No 1 347 146 146 10,84% 139 95,21% 138 99,28%
15 Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy (I piętro, przeszklona poczekalnia Poradni K), ul. Mickiewicza 23, 13-100 Nidzica Hospital No No 38 5 5 13,16% 5 100,00% 5 100,00%
Totalling 17 313 2 220 2 220 12,82% 2 149 96,80% 2 035 94,70%