Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Dołhobyczów przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 23 czerwca 2013 r.
Name of local unit Content of the question Number of votes cast in previous elections Number of votes required for a referendum to be valid
Wójt Gminy Dołhobyczów Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Wójta Gminy Dołhobyczów Józefa Demendeckiego przed upływem kadencji ? 1 878 1 127
Information about the outcome of the referendum on an appeal
Name of local unit Content of the question Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
Wójt Gminy Dołhobyczów Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Wójta Gminy Dołhobyczów Józefa Demendeckiego przed upływem kadencji ? 5 001 434 434 8,68% 423 97,47% 372 87,94%

The referendum is invalid

List of precincts
Precinct no. Address Precinct type Location accessible for the handicapped Correspondence precinct Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
1 Sala Konferencyjna Urzędu Gminy, ul. Spółdzielcza 2a, 22-540 Dołhobyczów General Yes Yes 1 346 134 134 9,96% 131 97,76% 118 90,08%
2 Remiza Strażacka, Witków 119, 22-540 Dołhobyczów General No No 400 27 27 6,75% 25 92,59% 19 76,00%
3 Świetlica wiejska, Gołębie 38 3, 22-540 Dołhobyczów General No No 306 34 34 11,11% 33 97,06% 25 75,76%
4 Warsztaty Terapii Zajęciowej, Oszczów-Kolonia 30, 22-540 Dołhobyczów General Yes No 630 38 38 6,03% 36 94,74% 33 91,67%
5 Zespół Szkół, Hulcze 37, 22-540 Dołhobyczów General No No 783 44 44 5,62% 44 100,00% 41 93,18%
6 Remiza Strażacka, Chłopiatyn 8, 22-540 Dolhobyczów General No No 553 24 24 4,34% 24 100,00% 18 75,00%
7 Zespół Szkół, Przewodów 1 3, 22-540 Dołhobyczów General No No 734 123 123 16,76% 120 97,56% 110 91,67%
8 Świetlica Wiejska, Horoszczyce 117, 22-540 Dołhobyczów General No No 249 10 10 4,02% 10 100,00% 8 80,00%
Totalling 5 001 434 434 8,68% 423 97,47% 372 87,94%