Constituency no. 1
Boundaries: Dworcowa, Kącik Szczęścia, Konopnickiej, Nowa, Nowosolna, Ogrodnicza, Osiedle Kolejowe, Osiedlowa, Słowackiego, Spokojna, Spółdzielcza, Topolowa, Traugutta, Wesoła, Wolności, Zielona, Żeromskiego, 3 Maja, 9 Maja, 22 Lipca
Precinct No.AddressPrecinct typeLocation accessible for the handicappedCorrespondence precinct entitleddispensed ballot cardsAttendancevotesvalid votes% of valid votes
1 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. 22 Lipca 12, 67-120 Kożuchów GeneralNoNo 1311 101
7,70%101101 100,00%
2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul. 22 Lipca 5, 67-120 Kożuchów GeneralNoNo 1809 380
21,01%380372 97,89%
Totalling3120481
15,42%48147398,34%
List no. 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACEK GREŃ - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Greń Jacek Władysław 45 Kożuchów 98
20.72% Nie
List no. 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA STRZYMIŃSKIEGO - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Strzymiński Andrzej Bronisław 47 Kożuchów 93
19.66% Nie
List no. 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁ JASIEWSKI - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Jasiewski Michał Stanisław 67 Kożuchów 51
10.78% Nie
List no. 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA WAJMANA - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Wajman Grzegorz Janusz 42 Kożuchów 231
48.84% Tak
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement