Constituency no. 13
Boundaries: Sołectwa: Stary Grabiąż, Bądki, Gonne Małe, Grabiążek, Korzec, Nowy Grabiąż, Świerk, Wiele, Żdżar, Ostropole, Śmilcz
Precinct No.AddressPrecinct typeLocation accessible for the handicappedCorrespondence precinct entitleddispensed ballot cardsAttendancevotesvalid votes% of valid votes
5 Szkoła Podstawowa, ul. Pomorska 2, 78-460 Barwice GeneralYesNo 508 78
15,35%7877 98,72%
Totalling50878
15,35%787798,72%
List no. 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NIEZALEŻNI" - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Tomaszewicz Grzegorz, Artur 38 Barwice 40
51.95% Tak
List no. 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Radosława Cywińskiego - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Cywiński Radosław 33 Barwice 37
48.05% Nie
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement