Summary information about candidates to office - vote again on 24-03-2013
No. Family name and given names Age Education Address, party membership and endorsements Komitet Number of votes for candidate Votes % Elected
1 Pluta Robert Jacek 39 wyższe Padew Narodowa, member of Prawa i Sprawiedliwości KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE GMINY PADEW NARODOWA 1618 68.59% Yes
2 Wiącek Anna Józefa 57 średnie Padew Narodowa, not a member of any political party KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "LUDOWCY" 741 31.41% No
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement
Summary information about precincts - vote again on 24-03-2013
Precinct No. Address Precinct type Location accessible for the handicapped Correspondence precinct Number of Attendance valid votes % of valid votes
entitled dispensed ballot cards votes
1Publiczna Szkoła Podstawowa, ul Jana Pawła II 2, 39-340 Padew Narodowa General Yes No 1037 626626 60,37%
617 98,56%
2Publiczna Szkoła Podstawowa w Padwi Narodowej - Filia w Zarówniu, Zarównie 43, 39-340 Padew Narodowa General Yes No 464 243243 52,37%
240 98,77%
3Budynek wiejski, Piechoty 49A, 39-340 Padew Narodowa General No No 193 9797 50,26%
97 100,00%
4Budynek wiejski, Babule 36a, 39-340 Padew Narodowa General Yes No 176 9393 52,84%
91 97,85%
5Budynek wiejski, Rożniaty 17B, 39-340 Padew Narodowa General Yes No 321 147147 45,79%
147 100,00%
6Świetlica wiejska, Przykop 49A, 39-340 Padew Narodowa General No No 250 149149 59,60%
145 97,32%
7Wiejski Dom Kultury, Wojków 91a, 39-340 Padew Narodowa General No No 323 179179 55,42%
176 98,32%
8Budynek wiejski, Domacyny 33, 39-340 Padew Narodowa General No No 188 112112 59,57%
111 99,11%
9Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Jana Pawła II 2, 39-340 Padew Narodowa General Yes No 920 461461 50,11%
458 99,35%
10Budynek wiejski, Kębłów 62B, 39-340 Padew Narodowa General Yes No 284 180180 63,38%
179 99,44%
11Dom Wielofukcyjny, Zaduszniki 11A, 39-340 Padew Narodowa General No No 187 9898 52,41%
98 100,00%
Totalling 4343 2385 2385 54,92%
2359 98,91%

Summary information about candidates to office - vote on 10-03-2013
No. Family name and given names Age Education Address, party membership and endorsements Komitet Number of votes for candidate Votes % Elected
1 Pieróg Jan Stanisław 50 średnie Padew Narodowa, not a member of any political party KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "UCZCIWOŚĆ I SPRAWIEDLIWOŚĆ" 310 12.64% No
2 Pluta Robert Jacek 39 wyższe Padew Narodowa, member of Prawa i Sprawiedliwości KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE GMINY PADEW NARODOWA 763 31.12% Takes part in next ballot
3 Rup Michał Andrzej 29 wyższe Zarównie, not a member of any political party KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUP MICHAŁ MŁODOŚĆ SZANSĄ DLA GMINY 251 10.24% No
4 Skowron Tadeusz Wojciech 52 wyższe Rzeszów, not a member of any political party KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW UCZCIWOŚĆ I PRAWORZĄDNOŚĆ 44 1.79% No
5 Surowiec Helena 60 średnie Padew Narodowa, not a member of any political party KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYWRÓĆMY NORMALNOŚĆ-WYGRAJMY PRZYSZŁOŚĆ 164 6.69% No
6 Uzar Dawid Wojciech 30 wyższe Padew Narodowa, member of Prawa i Sprawiedliwości , endorsed by Prawo i Sprawiedliwość KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOLIDARNA GMINA, SPRAWIEDLIWA WŁADZA 277 11.30% No
7 Wiącek Anna Józefa 57 średnie Padew Narodowa, not a member of any political party KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "LUDOWCY" 643 26.22% Takes part in next ballot
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement
Summary information about precincts - vote on 10-03-2013
Precinct No. Address Precinct type Location accessible for the handicapped Correspondence precinct Number of Attendance valid votes % of valid votes
entitled dispensed ballot cards votes
1Publiczna Szkoła Podstawowa, ul Jana Pawła II 2, 39-340 Padew Narodowa General Yes No 1037 647647 62,39%
634 97,99%
2Publiczna Szkoła Podstawowa w Padwi Narodowej - Filia w Zarówniu, Zarównie 43, 39-340 Padew Narodowa General Yes No 464 289289 62,28%
286 98,96%
3Budynek wiejski, Piechoty 49A, 39-340 Padew Narodowa General No No 193 109109 56,48%
107 98,17%
4Budynek wiejski, Babule 36a, 39-340 Padew Narodowa General Yes No 176 8989 50,57%
89 100,00%
5Budynek wiejski, Rożniaty 17B, 39-340 Padew Narodowa General Yes No 321 152152 47,35%
150 98,68%
6Świetlica wiejska, Przykop 49A, 39-340 Padew Narodowa General No No 248 149149 60,08%
145 97,32%
7Wiejski Dom Kultury, Wojków 91a, 39-340 Padew Narodowa General No No 322 180180 55,90%
177 98,33%
8Budynek wiejski, Domacyny 33, 39-340 Padew Narodowa General No No 188 100100 53,19%
97 97,00%
9Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Jana Pawła II 2, 39-340 Padew Narodowa General Yes No 919 495495 53,86%
489 98,79%
10Budynek wiejski, Kębłów 62B, 39-340 Padew Narodowa General Yes No 285 186186 65,26%
184 98,92%
11Dom Wielofukcyjny, Zaduszniki 11A, 39-340 Padew Narodowa General No No 187 9494 50,27%
94 100,00%
Totalling 4340 2490 2490 57,37%
2452 98,47%