Constituency no. 2
Boundaries: Część sołectwa Dziemiany: Wyzwolenia od nr 16 do nr 50, Wąska, Kaszubska, Słoneczna, Łąkowa, Robotnicza, Kopernika, Heweliusza, Kościuszki, Jana Pawła II, K. Sengera, Partyzantów, Kowalska, Harcerska, 8 Marca, Raduńska, Wybickiego, Wrzosowa, Kard. Wyszyńskiego; miejscowość: Zarośle.
Precinct No.AddressPrecinct typeLocation accessible for the handicappedCorrespondence precinct entitleddispensed ballot cardsAttendancevotesvalid votes% of valid votes
1 Gimnazjum im. Kar. Stefana Wyszyńskiego, ul. Wyzwolenia 20, 83-425 Dziemiany GeneralYesNo 887 291
32,81%291288 98,97%
Totalling887291
32,81%29128898,97%
List no. 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA WYSOCKIEGO - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Wysocki Marcin Rafał 36 Dziemiany 137
47.57% Nie
List no. 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA MAŁA OJCZYZNA - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Ostrowski Włodzimierz Alfons 55 Dziemiany 151
52.43% Tak
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement