Constituency no. 5
Boundaries: Ulice: Dolna, mjr Hubala, Kolejowa, Stanisława Konery, Kopernika, Zygmunta Krasińskiego, Juliusza Słowackiego, Ignacego Krasickiego, Adama Mickiewicza od 1 do 112 (od Rynku do torów), mjr Henryka Sucharskiego, Cypriana Kamila Norwida.
Precinct No.AddressPrecinct typeLocation accessible for the handicappedCorrespondence precinct entitleddispensed ballot cardsAttendancevotesvalid votes% of valid votes
4 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Słowackiego 9, 37-600 Lubaczów GeneralNoNo 1859 213
11,46%213211 99,06%
Totalling1859213
11,46%21321199,06%
List no. 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO GOSPODARCZE - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Mazur Mieczysław 60 Lubaczów 15
7.11% Nie
List no. 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZE MIASTO LUBACZÓW" - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Łańcucki Roman Ryszard 56 Lubaczów 111
52.61% Tak
List no. 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LUBACZOWSKIE POROZUMIENIE OBYWATELSKIE - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Cieplicki Jan Zbigniew 63 Lubaczów 42
19.91% Nie
List no. 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MOJE MIASTO - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Joniec Mirosław 52 Lubaczów 43
20.38% Nie
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement