Constituency no. 7
Boundaries: Sobowidz, Rościszewko, Klępiny
Precinct No.AddressPrecinct typeLocation accessible for the handicappedCorrespondence precinct entitleddispensed ballot cardsAttendancevotesvalid votes% of valid votes
3 Szkoła Podstawowa w Sobowidzu, ul. Tadeusza Kościuszki 18, 83-033 Sobowidz GeneralNoNo 1189 363
30,53%363357 98,35%
Totalling1189363
30,53%36335798,35%
List no. 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JESTEŚMY RAZEM - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Leszczyński Zbigniew Stanisław 51 Sobowidz 132
36.97% Tak
List no. 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIESŁAWA BIEŻUŃSKIEGO - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Bieżuński Wiesław 35 Sobowidz 108
30.25% Nie
List no. 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TERESY PETTKE - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Pettke Teresa Zofia 50 Sobowidz 100
28.01% Nie
List no. 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAROLINA STENCEL - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Stencel Karolina Alicja 28 Sobowidz 17
4.76% Nie
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement