Constituency no. 1
Boundaries: Sołectwo: Kwilcz Ulice: 35 Lecia PRL, Nowa, Powstańców Wielkopolskich
Precinct No.AddressPrecinct typeLocation accessible for the handicappedCorrespondence precinct entitleddispensed ballot cardsAttendancevotesvalid votes% of valid votes
1 Urząd Stanu Cywilnego (Sala Ślubów), ul.Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz GeneralYesNo 718 123
17,13%123123 100,00%
Totalling718123
17,13%123123100,00%
List no. 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANIELA KOŁUPAJŁO - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Kołupajło Daniel Adam 28 Kwilcz 79
64.23% Tak
List no. 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRAWORZĄDNA GMINA" - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Olejnik Tomasz 37 Kwilcz 44
35.77% Nie
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement