Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Raciąż przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 2 grudnia 2012 r.
Name of local unit Content of the question Number of votes cast in previous elections Number of votes required for a referendum to be valid
Burmistrz Miasta Raciąża Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Janusza Kazimierza Sadowskiego Burmistrza Miasta Raciąż przed upływem kadencji? 2 065 1 239
Information about the outcome of the referendum on an appeal
Name of local unit Content of the question Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
Burmistrz Miasta Raciąża Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Janusza Kazimierza Sadowskiego Burmistrza Miasta Raciąż przed upływem kadencji? 3 798 1 573 1 571 41,36% 1 530 97,39% 1 245 81,37%

The referendum is valid
Burmistrz Miasta Raciąża has been canceled

List of precincts
Precinct no. Address Precinct type Location accessible for the handicapped Correspondence precinct Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
1 Miejski Zespół Szkół w Raciążu, ul. Kilińskiego 62B, 09-140 Raciąż General No No 1 433 612 611 42,64% 593 97,05% 486 81,96%
2 Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu, ul.Parkowa 14, 09-140 Raciąż General Yes No 2 365 961 960 40,59% 937 97,60% 759 81,00%
Totalling 3 798 1 573 1 571 41,36% 1 530 97,39% 1 245 81,37%