Constituency no. 6
Boundaries: Miejscowości: Lemierzycko, Grodzisk, Polne, Głuchowo, Budzigniew, Jamno
Status: too few candidates
Precinct No.AddressPrecinct typeLocation accessible for the handicappedCorrespondence precinct entitleddispensed ballot cardsAttendancevotesvalid votes% of valid votes
4 Świetlica Wiejska-Dom Wielopokoleniowy w Głuchowie, ul. Lemierzycka 4b, Głuchowo, 66-436 Słońsk GeneralNoNo - - ---- -
Totalling00--00-
List no. 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Musiał Krzysztof 41 Słońsk Elected without a vote -
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement