Constituency no. 5
Boundaries: Sołectwo Chwarszczany, Gudzisz, Reczyce, Chlewice, Kaleńsko,
Status: too few candidates
Precinct No.AddressPrecinct typeLocation accessible for the handicappedCorrespondence precinct entitleddispensed ballot cardsAttendancevotesvalid votes% of valid votes
2 Budynek po byłej szkole podstawowej, Namyślin 21, 74-406 Namyślin GeneralYesNo - - ---- -
Totalling00--00-
List no. 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE BOLESZKOWICE - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress, content of the declaration of Vetting *) Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Woźniak Jan 63 Namyślin , złożył następujące oświadczenie: pełniłem służbę w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy z dnia ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) Elected without a vote -
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement