Constituency no. 5
Boundaries: Sołectwa: Gródek Nowy, Gródek Rządowy
Precinct No.AddressPrecinct typeLocation accessible for the handicappedCorrespondence precinct entitleddispensed ballot cardsAttendancevotesvalid votes% of valid votes
3 Szkoła Podstawowa, Gródek Rządowy 20, 07-215 Obryte GeneralYesNo 562 255
45,37%255254 99,61%
Totalling562255
45,37%25525499,61%
List no. 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE GMINY OBRYTE - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Król Sławomir Benedykt 41 Gródek Rządowy 150
59.06% Tak
List no. 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGDAN PIĄTKOWSKI - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Piątkowski Bogdan Kazimierz 45 Gródek Rządowy 104
40.94% Nie
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement