Constituency no. 7
Boundaries: Sołectwo: Strzebielino Osiedle
Precinct No.AddressPrecinct typeLocation accessible for the handicappedCorrespondence precinct entitleddispensed ballot cardsAttendancevotesvalid votes% of valid votes
5 Zespół Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie, ul. M.C.Skłodowskiej 1, Strzebielino, Strzebielino-Osiedle, 84-220 Strzebielino GeneralNoNo 1739 415
23,86%415413 99,52%
Totalling1739415
23,86%41541399,52%
List no. 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA LOKALNA GRYF STRZEBIELINO - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Maziuk Grzegorz Józef 58 Strzebielino Osiedle 226
54.72% Tak
List no. 2 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress, endorsements Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Janik Krzysztof 37 Strzebielino Osiedle , endorsed by SLD 118
28.57% Nie
List no. 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Bobkowski Ryszard Władysław 51 Strzebielino Osiedle 69
16.71% Nie
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement