Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Kłodawy i Rady Miejskiej w Kłodawie przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 2 września 2012 r.
Name of local unit Content of the question Number of votes cast in previous elections Number of votes required for a referendum to be valid
Burmistrz Kłodawy Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Józefa CHUDY Burmistrza Kłodawy przed upływem kadencji? 3 551 2 131
Rada Miejska w Kłodawie Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miejskiej w Kłodawie przed upływem kadencji? 5 207 3 125
Information about the outcome of the referendum on an appeal
Name of local unit Content of the question Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
Burmistrz Kłodawy Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Józefa CHUDY Burmistrza Kłodawy przed upływem kadencji? 10 916 2 514 2 504 22,94% 2 463 98,36% 2 356 95,66%

The referendum is valid
Burmistrz Kłodawy has been canceled

List of precincts
Precinct no. Address Precinct type Location accessible for the handicapped Correspondence precinct Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
1 Przedszkole, ul. Bohaterów Września 1939 r 4, 62-650 Kłodawa General Yes No 2 060 661 651 31,60% 637 97,85% 610 95,76%
2 Zespół Szkół Nr 2, ul. 3 Maja 5, 62-650 Kłodawa General Yes No 1 545 450 450 29,13% 443 98,44% 428 96,61%
3 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Adama Mickiewicza 5, 62-650 Kłodawa General No No 794 220 220 27,71% 218 99,09% 206 94,50%
4 Zespół Szkół Nr 1, ul. Kościelna 15, 62-650 Kłodawa General Yes Yes 1 206 412 412 34,16% 405 98,30% 391 96,54%
5 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum SPSK, Wólka Czepowa 33, 62-650 Kłodawa General No No 964 146 146 15,15% 141 96,58% 135 95,74%
6 Szkoła Podstawowa, Dębina 40, 62-650 Kłodawa General No No 804 207 207 25,75% 204 98,55% 198 97,06%
7 Świetlica Wiejska, Leszcze 22, 62-650 Kłodawa General No No 403 86 86 21,34% 85 98,84% 78 91,76%
8 Gimnazjum Nr 3, Rysiny-Kolonia 37, 62-650 Kłodawa General No No 878 55 55 6,26% 55 100,00% 53 96,36%
9 Świetlica Wiejska, Cząstków 20A, 62-650 Kłodawa General No No 674 98 98 14,54% 98 100,00% 94 95,92%
10 Szkoła Podstawowa, Bierzwienna Długa 76, 62-650 Kłodawa General No No 727 94 94 12,93% 94 100,00% 86 91,49%
11 Szkoła Podstawowa, Górki 19, 62-650 Kłodawa General No No 511 66 66 12,92% 65 98,48% 61 93,85%
12 Świetlica Wiejska, Krzykosy 83, 62-650 Kłodawa General No No 350 19 19 5,43% 18 94,74% 16 88,89%
Totalling 10 916 2 514 2 504 22,94% 2 463 98,36% 2 356 95,66%
Information about the outcome of the referendum on an appeal
Name of local unit Content of the question Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
Rada Miejska w Kłodawie Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miejskiej w Kłodawie przed upływem kadencji? 10 916 2 512 2 512 23,01% 2 463 98,05% 2 342 95,09%

The referendum is invalid

List of precincts
Precinct no. Address Precinct type Location accessible for the handicapped Correspondence precinct Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
1 Przedszkole, ul. Bohaterów Września 1939 r 4, 62-650 Kłodawa General Yes No 2 060 661 661 32,09% 648 98,03% 618 95,37%
2 Zespół Szkół Nr 2, ul. 3 Maja 5, 62-650 Kłodawa General Yes No 1 545 450 450 29,13% 437 97,11% 426 97,48%
3 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Adama Mickiewicza 5, 62-650 Kłodawa General No No 794 220 220 27,71% 216 98,18% 208 96,30%
4 Zespół Szkół Nr 1, ul. Kościelna 15, 62-650 Kłodawa General Yes Yes 1 206 412 412 34,16% 405 98,30% 390 96,30%
5 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum SPSK, Wólka Czepowa 33, 62-650 Kłodawa General No No 964 146 146 15,15% 142 97,26% 136 95,77%
6 Szkoła Podstawowa, Dębina 40, 62-650 Kłodawa General No No 804 207 207 25,75% 203 98,07% 199 98,03%
7 Świetlica Wiejska, Leszcze 22, 62-650 Kłodawa General No No 403 86 86 21,34% 84 97,67% 67 79,76%
8 Gimnazjum Nr 3, Rysiny-Kolonia 37, 62-650 Kłodawa General No No 878 55 55 6,26% 55 100,00% 50 90,91%
9 Świetlica Wiejska, Cząstków 20A, 62-650 Kłodawa General No No 674 98 98 14,54% 98 100,00% 91 92,86%
10 Szkoła Podstawowa, Bierzwienna Długa 76, 62-650 Kłodawa General No No 727 94 94 12,93% 94 100,00% 80 85,11%
11 Szkoła Podstawowa, Górki 19, 62-650 Kłodawa General No No 511 64 64 12,52% 63 98,44% 60 95,24%
12 Świetlica Wiejska, Krzykosy 83, 62-650 Kłodawa General No No 350 19 19 5,43% 18 94,74% 17 94,44%
Totalling 10 916 2 512 2 512 23,01% 2 463 98,05% 2 342 95,09%