Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Potęgowo przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 26 sierpnia 2012 r.
Name of local unit Content of the question Number of votes cast in previous elections Number of votes required for a referendum to be valid
Wójt Gminy Potęgowo Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Jerzego Waldemara Awchimieni Wójta Gminy Potęgowo przed upływem kadencji? 2 423 1 454
Information about the outcome of the referendum on an appeal
Name of local unit Content of the question Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
Wójt Gminy Potęgowo Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Jerzego Waldemara Awchimieni Wójta Gminy Potęgowo przed upływem kadencji? 5 577 661 661 11,85% 630 95,31% 584 92,70%

The referendum is invalid

List of precincts
Precinct no. Address Precinct type Location accessible for the handicapped Correspondence precinct Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
1 Zespół Szkół, Łupawa, 76-242 Łupawa General No No 1 434 126 126 8,79% 121 96,03% 111 91,74%
2 Zespół Szkół, ul. Szeroka 16, 76-230 Potęgowo General Yes No 1 797 170 170 9,46% 169 99,41% 160 94,67%
3 Szkoła Podstawowa, Skórowo, 76-230 Potęgowo General No No 758 143 143 18,87% 140 97,90% 126 90,00%
4 Świetnica Wiejska, Rzechcino, 76-230 Potęgowo General No No 906 72 72 7,95% 61 84,72% 59 96,72%
5 Świetlica Wiejska, Żochowo, 76-230 Potęgowo General No No 682 150 150 21,99% 139 92,67% 128 92,09%
Totalling 5 577 661 661 11,85% 630 95,31% 584 92,70%