Referendum lokalne w sprawie odwołania Burmistrza Bytowa i Rady Miejskiej w Bytowie przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 08 lipca 2012 r.
Name of local unit Content of the question Number of votes cast in previous elections Number of votes required for a referendum to be valid
Rada Miejska w Bytowie Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miejskiej w Bytowie przed upływem kadencji? 9 065 5 439
Burmistrz Bytowa Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Ryszarda Sylki Burmistrza Bytowa przed upływem kadencji? 9 067 5 441
Information about the outcome of the referendum on an appeal
Name of local unit Content of the question Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
Rada Miejska w Bytowie Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miejskiej w Bytowie przed upływem kadencji? 19 158 1 824 1 824 9,52% 1 794 98,36% 1 671 93,14%

The referendum is invalid

List of precincts
Precinct no. Address Precinct type Location accessible for the handicapped Correspondence precinct Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
1 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Gdańska 57, 77-100 Bytów General No No 1 844 191 191 10,36% 189 98,95% 181 95,77%
2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Sikorskiego 35, 77-100 Bytów General No No 1 620 152 152 9,38% 150 98,68% 137 91,33%
3 Gimnazjum Nr 1, ul. Mierosławskiego 7, 77-100 Bytów General No No 1 617 177 177 10,95% 175 98,87% 164 93,71%
4 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Młyńska 11, 77-100 Bytów General No No 2 272 259 259 11,40% 253 97,68% 241 95,26%
5 Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych, ul. Derdowskiego 3, 77-100 Bytów General Yes No 1 844 144 144 7,81% 143 99,31% 130 90,91%
6 Przedszkole Nr 4, ul. Słoneczna 22, 77-100 Bytów General No No 1 501 156 156 10,39% 154 98,72% 138 89,61%
7 Świetlica wiejska, Ząbinowice, 77-100 Bytów General No No 776 84 84 10,82% 81 96,43% 68 83,95%
8 Szkoła Podstawowa, Pomysk Wielki, 77-121 Pomysk Wielki General No No 877 54 54 6,16% 54 100,00% 47 87,04%
9 Szkoła Podstawowa, Gostkowo, 77-114 Gostkowo General No No 794 23 23 2,90% 22 95,65% 21 95,45%
10 Szkoła Podstawowa, Niezabyszewo, 77-132 Niezabyszewo General No No 720 50 50 6,94% 47 94,00% 45 95,74%
11 Szkoła Podstawowa, Rekowo, 77-131 Rekowo General No No 530 40 40 7,55% 38 95,00% 31 81,58%
12 Przedszkole, Udorpie, 77-100 Bytów General No No 761 87 87 11,43% 87 100,00% 82 94,25%
13 Bytowskie Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 12, 77-100 Bytów General No No 1 265 95 95 7,51% 94 98,95% 90 95,74%
14 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Domańskiego 13, 77-100 Bytów General Yes No 1 581 190 190 12,02% 188 98,95% 183 97,34%
15 Szkoła Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ul. Styp-Rekowskiego 2A, 77-100 Bytów General No No 1 156 122 122 10,55% 119 97,54% 113 94,96%
Totalling 19 158 1 824 1 824 9,52% 1 794 98,36% 1 671 93,14%
Information about the outcome of the referendum on an appeal
Name of local unit Content of the question Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
Burmistrz Bytowa Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Ryszarda Sylki Burmistrza Bytowa przed upływem kadencji? 19 158 1 825 1 825 9,53% 1 807 99,01% 1 671 92,47%

The referendum is invalid

List of precincts
Precinct no. Address Precinct type Location accessible for the handicapped Correspondence precinct Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
1 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Gdańska 57, 77-100 Bytów General No No 1 844 191 191 10,36% 190 99,48% 185 97,37%
2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Sikorskiego 35, 77-100 Bytów General No No 1 620 152 151 9,32% 150 99,34% 132 88,00%
3 Gimnazjum Nr 1, ul. Mierosławskiego 7, 77-100 Bytów General No No 1 617 177 177 10,95% 175 98,87% 166 94,86%
4 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Młyńska 11, 77-100 Bytów General No No 2 272 259 259 11,40% 256 98,84% 238 92,97%
5 Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych, ul. Derdowskiego 3, 77-100 Bytów General Yes No 1 844 144 144 7,81% 143 99,31% 126 88,11%
6 Przedszkole Nr 4, ul. Słoneczna 22, 77-100 Bytów General No No 1 501 156 156 10,39% 154 98,72% 138 89,61%
7 Świetlica wiejska, Ząbinowice, 77-100 Bytów General No No 776 84 84 10,82% 82 97,62% 68 82,93%
8 Szkoła Podstawowa, Pomysk Wielki, 77-121 Pomysk Wielki General No No 877 54 54 6,16% 54 100,00% 47 87,04%
9 Szkoła Podstawowa, Gostkowo, 77-114 Gostkowo General No No 794 23 23 2,90% 23 100,00% 22 95,65%
10 Szkoła Podstawowa, Niezabyszewo, 77-132 Niezabyszewo General No No 720 50 50 6,94% 46 92,00% 44 95,65%
11 Szkoła Podstawowa, Rekowo, 77-131 Rekowo General No No 530 40 40 7,55% 40 100,00% 37 92,50%
12 Przedszkole, Udorpie, 77-100 Bytów General No No 761 87 87 11,43% 87 100,00% 80 91,95%
13 Bytowskie Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 12, 77-100 Bytów General No No 1 265 95 95 7,51% 94 98,95% 88 93,62%
14 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Domańskiego 13, 77-100 Bytów General Yes No 1 581 190 190 12,02% 189 99,47% 184 97,35%
15 Szkoła Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ul. Styp-Rekowskiego 2A, 77-100 Bytów General No No 1 156 123 124 10,73% 124 100,00% 116 93,55%
Totalling 19 158 1 825 1 825 9,53% 1 807 99,01% 1 671 92,47%