Constituency no. 1
Boundaries: sołectwa: Jednorożec, Budy Rządowe, Kobylaki - Czarzaste, Kobylaki - Korysze, Kobylaki - Wólka
Precinct No.AddressPrecinct typeLocation accessible for the handicappedCorrespondence precinct entitleddispensed ballot cardsAttendancevotesvalid votes% of valid votes
1 Szkoła Podstawowa, Ul. Odrodzenia 13, 06-323 Jednorożec GeneralNoNo 1785 459
25,71%459454 98,91%
4 Mieszkanie prywatne Pani Lucyny Popiołek, Kobylaki-Konopki 10, 06-323 Jednorożec GeneralNoNo 207 22
10,63%2222 100,00%
Totalling1992481
24,15%48147698,96%
List no. 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW HALINY KRAJEWSKIEJ PONAD PODZIAŁAMI - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Krajewska Halina 54 Jednorożec 96
20.17% Nie
List no. 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW E. MORDWA - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Mordwa Edward 70 Jednorożec 108
22.69% Nie
List no. 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EDWARDA ORŁOWSKIEGO - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Orłowski Edward 44 Jednorożec 162
34.03% Tak
List no. 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JM - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Jakończyk Marianna 45 Jednorożec 110
23.11% Nie
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement