Referendum lokalne w sprawie odwołania Pana Zbigniewa Stradomskiego, Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, zarządzone na dzień 13 maja 2012 r.
Name of local unit Content of the question Number of votes cast in previous elections Number of votes required for a referendum to be valid
Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Zbigniewa Stradomskiego Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej przed upływem kadencji ? 7 141 4 285
Information about the outcome of the referendum on an appeal
Name of local unit Content of the question Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Zbigniewa Stradomskiego Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej przed upływem kadencji ? 15 631 1 681 1 681 10,75% 1 656 98,51% 1 506 90,94%

The referendum is invalid

List of precincts
Precinct no. Address Precinct type Location accessible for the handicapped Correspondence precinct Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
1 Budynek Wielofunkcyjny, ul. Mickiewicza 4, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska General No No 1 877 211 211 11,24% 211 100,00% 192 91,00%
2 Biblioteka Publiczna w Kalwarii Zebrzydowskiej, al. Jana Pawła II 24, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska General Yes Yes 1 807 180 180 9,96% 180 100,00% 160 88,89%
3 Zespół Szkół w Barwałdzie Górnym, Barwałd Górny 213, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska General No No 1 093 134 134 12,26% 131 97,76% 117 89,31%
4 Zespół Szkół w Barwałdzie Średnim, Barwałd Średni 70, 34-124 Klecza Górna General No No 1 082 52 52 4,81% 52 100,00% 48 92,31%
5 Zespół Szkół w Brodach, Brody 479, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska General No No 2 128 260 260 12,22% 255 98,08% 238 93,33%
6 Zespoł Szkół w Leńczach, Leńcze 276, 34-142 Leńcze General Yes No 1 159 308 308 26,57% 296 96,10% 281 94,93%
7 Zespoł Szkół w Przytkowicach, Przytkowice 542, 34-141 Przytkowice General No No 2 021 100 100 4,95% 97 97,00% 80 82,47%
8 Zespół Szkół w Stanisławiu Dolnym, Stanisław Dolny 256, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska General No No 1 256 119 119 9,47% 119 100,00% 106 89,08%
9 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym - Dolany, Stanisław Dolny, Dolany 73, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska General Yes No 804 85 85 10,57% 84 98,82% 76 90,48%
10 Zespół Szkół w Zebrzydowicach, Zebrzydowice 193, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska General No No 1 143 84 84 7,35% 84 100,00% 77 91,67%
11 Szkoła Podstawowa w Zarzycach Wielkich, Zarzyce Wielkie 56, 34-142 Leńcze General No No 450 45 45 10,00% 45 100,00% 39 86,67%
12 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Bugaju, Bugaj, Bugaj, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska General No No 386 47 47 12,18% 46 97,87% 46 100,00%
13 Zespół Szkół w Leńczach, Leńcze, 34-142 Leńcze General No No 293 28 28 9,56% 28 100,00% 20 71,43%
14 Świetlica Wiejska w Zarzycach Małych, Zarzyce Małe, Zarzyce Małe, 34-142 Leńcze General No No 90 25 25 27,78% 25 100,00% 24 96,00%
15 Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Zebrzydowicach, Zebrzydowice 1, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska Social help centre No No 42 3 3 7,14% 3 100,00% 2 66,67%
Totalling 15 631 1 681 1 681 10,75% 1 656 98,51% 1 506 90,94%