Referendum lokalne w sprawie odwołania Rady Gminy Nowinka przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 11 marca 2012 r.
Name of local unit Content of the question Number of votes cast in previous elections Number of votes required for a referendum to be valid
Rada Gminy Nowinka Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Gminy Nowinka przed upływem kadencji? 1 626 976
Information about the outcome of the referendum on an appeal
Name of local unit Content of the question Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
Rada Gminy Nowinka Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Gminy Nowinka przed upływem kadencji? 2 423 991 989 40,82% 977 98,79% 928 94,98%

The referendum is valid
Rada Gminy Nowinka has been canceled

List of precincts
Precinct no. Address Precinct type Location accessible for the handicapped Correspondence precinct Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
1 Zespół Szkół, Nowinka 14, 16-304 Nowinka General Yes No 1 164 562 560 48,11% 553 98,75% 524 94,76%
2 Szkoła Podstawowa, Monkinie 27, 16-304 Nowinka General No No 659 206 206 31,26% 203 98,54% 192 94,58%
3 Szkoła Podstawowa, Olszanka 54, 16-304 Nowinka General No No 600 223 223 37,17% 221 99,10% 212 95,93%
Totalling 2 423 991 989 40,82% 977 98,79% 928 94,98%